Warszawa, 25 czerwca 2012 – Po wielu pismach i oczekiwaniu, Uniwersytet Warszawski zrealizował wyrok sądu. Zakończona w styczniu 2011 roku sprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie nareszcie ma swój finał.

Sprawa ze skargi Jej Perfekcyjności na bezczynność Przewodniczącego Zarządu Samorządu Doktorantów UW w zakesie udzielenia informacji publicznej została pozytywnie rozpatrzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie już 19 stycznia 2011. Wyrok uprawomocnił się 23 marca.

– To oznaczało, że od tego momentu Zarząd Samorządu Doktorantów UW powinien zrealizować postanowienia sądu – wyjaśnia trans. – W ciągu 14 dni powinien rozpatrzyć mój wniosek o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej oraz zwrócić koszty postępowania w wysokości 100 zł.

Jej Perfekcyjność wielokrotnie zajmowała się kwestią wykonania decyzji sądu. Zwracała się m.in. z pisemem do władz samorządu w kiwetniu i we wrześniu 2011. Z pwodu braku reakcji, sprawę poruszała także na posiedzeniach Rady Samorządu Doktorantów UW oraz podczas wyborów nowego Przewodniczącego. Ostatecznie 27 września 2011 trans zwróciła się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście z wnioskiem o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Po otrzymaniu tego dokumentu mogła skierować sprawę na drogę postępowania komorniczego. Trans wstrzymywała się z tym, licząc na zapewnienia szefa doktorantów, że problemem jest jedynie kwestia technicznego uwzględnienia wydatków w księgowości Uniwersytetu Warszawskiego.
Sprawa była o tyle ciekawa, że w trakcie jej trwania, zmieniła się osoba pełniąca funkcję Przewodniczącego Zarządu Samorządu Doktorantów UW. Nowy szef odpowiadać musiał za bezczynność swojego poprzednika. Ponieważ sprawa była precedensowa, istotne wydało się także, że WSA stwierdził, że Samorząd Doktorantów UW może w ogóle być stroną takiego postępowania. Przedstawiciele samorządu twierdzili, że stroną winien być Uniwersytet Warszawski. Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów mgr Piotr Pomianowski wyjaśniał, że nie tylko Samorząd Doktorantów UW nie posiada osobowości prawnej, ale dodatkowo wszystkie decyzje finansowe podejmowane przez Zarząd muszą być akceptowane przez kwestora UW. Sąd zwrócił się z pytaniem do Rektor UW i otrzymał jednoznaczną odpowiedź: „na podstawie art. 208 w zw. z art. 202 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Zarząd Samorządu Doktorantów wykonuje zadania publiczne i dysponuje majątkiem publicznym.”

– Cieszę się, że sprawa się ostatecznie zakończyła – komentuje trans. – Prawda jest taka, że większości dokumentów w ogóle nie otrzymałem. Ale o tym, że ich nie ma, wiedziałem od początku. Chodziło mi właśnie głównie o to, by wykazać, jaką indolencją i ignoracją wykazuje się Samorząd Doktorantów UW nie przygotowując i nie przechowując dokumentacji, do której tworzenia zobowiązuje ich prawo.

O co chodziło w sprawie? 26 lutego 2010 JP złożyła pisemny wniosek o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej do Przewodniczącego Zarządu Samorządu Doktorantów UW. Od dnia doręczenia (1 marca), Przewodniczący miał 14 dni na udostępnienie tych dokumentów lub wydanie pisemnej odmowy z uzasadnieniem. Ponieważ w ciągu 14 dni do JP nie dotarły żadne informacje, postanowiła złożyć skargę do sądu. Skargę taką składa się za pośrednictwem organu, który jest zaskarżany. Tak też zrobiła trans, która dwie kopie skargi złożyła w biurze Samorządu Doktorantów UW. Przewodniczący ma potem 15 dni na doręczenie dokumentów do sądu – wraz z odpowiedzią na skargę, którą złożyła trans. Dokumenty takie jednak w odpowiednim terminie nie wpłynęły. Jej Perfekcyjność postanowiła zwrócić się do sądu z dodatkowym wnioskiem o ukaranie Przewodniczącego grzywną za niewypełnienie ciążącego na nim obowiązku.

Historia sprawy:
– 2011.01.18: Jutro rozstrzygnie się sprawa przed WSA
– 2011.01.19: Wyrok WSA z dnia 19 stycznia 2011
– 2011.02.23: Jest uzasadnienie w sprawie JP przed WSA
– 2011.03.23: Uprawomocnił się wyrok w sprawie JP
– 2011.09.23: „Milczenie ze strony doktorantów nie jest mądre” – twierdzi JP
– 2011.09.28: Znów w sądzie! Znów z doktorantami UW


Dowód dokonania przelewu na konto JP (kliknij, aby powiększyć)

/PAP/ 

Wypowiedz się! Skomentuj!