Warszawa, 14 marca 2012 – Ten moment musiał nadjeść. Dziś Jej Perfekcyjność opowie o koncepcji swojego doktoratu. Podkreśla jednak, że pomysły są na razie wstępne i wynikają z jej „niedawnego olśnienia”.

Tak JP nazywa pomysł użycia teorii spod znaku performance studies do jej pola badawczego. Trans pisze na temat seks czatów i rzeczywistości wirtualnej w odniesieniu do tożsamości jednostki.

– Przyznaję, że trochę czasu mi to zajęło, ale wydaje mi się, że to, co mam, jest ciekawe – komentuje. – Pierwsze starcie z publicznością złożoną z naukowców i naukowczyń na pewno przyniesie jakieś zmiany i pchnie mnie na nieco inne tory. Wiele sobie po tej prezentacji obiecuję.

Prezentacja pt. „Performując(e) ciało, performując(y) tekst. Perspektywa performance studies a rzeczywistość wirtualna – próba implementacji” będzie miała miejsce dziś podczas zebrania Zakładu Socjologii Kultury w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Za kilka tygodni podobny referat JP zaprezentuje doktorantom i doktorantkom IS UW na specjalnym seminarium.
W streszczeniu wystąpienia czytamy: „Performance studies to świeża perspektywa w naukach społecznych, która – korzystając z doświadczeń zarówno interakcjonizmu symbolicznego, jak i queer studies stara się wskazać nowy sposób patrzenia na ciało i rzeczywistość cielesną. Choć w swoich założeniach skupia się na rzeczywistości niewirtualnej, wydaje się, że jej zastosowanie do cyber-rzeczywistości może dać ciekawe efekty. Tekstualny charakter wirtualnego świata i nietekstualne podejście do ciała – propozycję takiego zestawienia chcę zaprezentować jako metodologiczną podstawę pracy dyplomowej. Pytanie o tożsamość jednostki, jakie zadaje się w kontekście istnienia seks czatów jest zazwyczaj rozważane przy użyciu postpsychoanalitycznych teorii społecznych. Nowe podejście, wykorzystujące dorobek performance studies może dać ciekawe rozwiązania problemów, jakie składają się na tę kwestię.”

– Już teraz widzę, że pewne rzeczy w sformułowanym kilkanaście dni temu streszczeniu mi się nie podobają – komentuje JP. – Ale to dlatego, że wciąż rozwijam to, co chcę napisać i zrobić. Cały czas czytam, notuję i myślę nad tym.

Jej Perfekcyjność jest doktorantką w Instytucie Socjologii UW. Planowo powinna zakończyć studia obroną doktoratu w czerwcu 2013.

/KAI/

Wypowiedz się! Skomentuj!