Warszawa, 14 marca 2012 – Wczorajsze wybory uzupełniające do Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW zakończyły się zwycięstwem Jej Perfekcyjności. Jeśli nikt nie zgłosi protestu wyborczego, za tydzień trans weźmie udział w wyborze Dziekana.

Na Uniwersytecie Warszawskim trwa rok wyborczy. Zmieniane co cztery lata władze właśnie w tym roku kończą swoje kadencje. Procedura wyboru jest skomplikowana i długa.

– Wybory, na dobrą sprawę, rozpoczęły się już w lutym – wyjaśnia Jej Perfekcyjność. – Wówczas rozpoczęto uzupełnianie składów, które wybierać będą władze UW jak i poszczególnych wydziałów. Osobiście brałam udział w wyborach studentów do Kolegium Elektorów UW.

Kolegium to składa się w 20 proc. ze studentów i doktorantów a jego zadaniem jest wybór Rektora UW. JP, jako członek Parlamentu Studentów UW, posiadała prawo głosu w wyborach. W ramach pracy w samorządzie doktoranckim, zgłosiła się jako kandydatka do Kolegium, ale – jak od razu podkreślała – z powodów „towarzysko-przepisowych” jej szanse były „niemal zerowe”. W wyniku wyborów indykacyjnych oraz złożenia odpowiednich zgłoszeń, kandydatami na stanowisko Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na lata 2012-2016 są Alojzy Nowak, Marcin Pałys i Marek Wąsowicz.Jej Perfekcyjność jest także członkiem Komisji Wyborczej Doktorantów UW, w związku z czym jeszcze dziś przeprowadzać będzie wybory wśród doktorantów i doktorantek w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Wybrane osoby wejdą w skład Kolegium Elektorów swojego wydziału i będą współdecydować o wyborach dziekana – tak samo, jak JP znalazła się w składzie wybierającym Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW.

– Dla osoby postronnej całe to głosowanie może wydawać się bardzo skomplikowane – komentuje Jej Perfekcyjność. – Wiem o tym, ale po kilku już latach spędzonych na Uniwersytecie, dla mnie wszystko jest jasne. Cztery lata temu byłem protokolantem podczas wyborów, wówczas nauczyłem się wszystkiego.

Żeby tego było mało, JP jest także wiceprzewodniczącą Komisji Wyborczej Instytutu Ameryk i Europy UW – organu, który odpowiadać będzie m.in. za wybór dyrektorów Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, CESLA UW i Centrum Europejskiego UW. Wszystkie głosowania zakończyć się powinny do połowy czerwca 2012.


Brama Uniwersytetu Warszawskiego

/KAI/

Wypowiedz się! Skomentuj!