Warszawa, 3 lutego 2012 – Dziś uprawomocni się decyzja o skreśleniu Jej Perfekcyjności z listy studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Trans nie zamierza się odwoływać.

Pismo w tej sprawie dotarło do niej w piątek dwa tygodnie temu. Ponieważ Jej Perfekcyjność nie złożyła odwołania, po upływie 14 dni od daty dostarczenia, decyzja stanie się prawomocna.

– Dziwna sprawa, bo pismo ma datę z listopada 2011 – komentuje JP. – Ponieważ był to list polecony, można dokładnie sprawdzić, kiedy został wysłany. Dziwne, że Wydział Polonistyki zwlekał z wysyłką jakieś dwa miesiące… A i więcej, jakby się sprawie przyjrzeć.

Do chwili obecnej trans jest studentką studiów I stopnia (I rok), II stopnia (II rok) i III stopnia (III rok). Studia na Wydziale Polonistyki UW trans rozpoczęła w październiku 2010 na kierunku filologia polska ze specjalnością literaturoznawczo-językoznawczą. Jednak już po pół roku JP podkreślała, że nie jest w stanie skończyć kierunku, nie mając przygotowania, jakie otrzymuje się na studiach I stopnia na tym kierunku. Mimo semestralnego rozliczenia, nie została skreślona w marcu 2011. Przypomniano sobie o niej dopiero blisko rok później.
W październiku 2011 trans rozpoczęła studia I stopnia na kierunku amerykanistyka w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Jej Perfekcyjność podkreśla jednak, że „raczej nie skończy” tych studiów. Planowo bowiem wcześniej uzyskać powinna stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii i chciałaby wówczas zająć się „nieco innymi rzeczami”.

– Bardzo podoba mi się na amerykanistyce – komentuje JP. – To dla mnie nowe doświadczenie, po studiach w Instytucie Socjologii UW, Instytucie Dziennikarstwa UW i na Wydziale Polonistyki UW, znaleźć się w tak niewielkiej jednostce jak OSA UW. Tutaj w zasadzie wszyscy się znają, to dla mnie nowe środowisko.

JP potwierdziła, że zamierza podjąć próbę zaliczenia pierwszego roku na rozpoczętym niedawno kierunku, jednakże z racji tego, że znajduje się na III roku studiów doktoranckich, wkrótce pisanie dysertacji stanie się dla niej najistotniejszym zadaniem naukowym


Decyzja o skreśleniu. Tutaj przeczytasz całą

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!