Warszawa, 6 lutego 2012 – Okres wyborczy na Uniwersytecie Warszawskim jakby nigdy się nie kończył! Trans startuje dziś w kolejnych wyborach. Czy ma szanse?

Na godzinę 17:00 zaplanowano dziś Walne Zgromadzenie Queer UW. Powodem jest koniec rocznej kadencji Zarządu uczelnianej organizacji studenckiej. Jej Perfekcyjność, jako Prezesa, zakończy dziś swoje urzędowanie.

– Ponieważ uważam, że dla Queer UW miniony rok wypadł dobrze, to najpewniej zaproponuję znów swoją kandydaturę – zdradza JP na kilka godzin przed posiedzeniem. – Mimo ferii, jakie właśnie dziś rozpoczynają się na UW, działamy dalej i procedujemy. Wkrórce kolejne nasze działania i nie mamy chwili do stracenia.

Jej Perfekcyjność została najpierw – w momencie zawiązania Queer UW w listopadzie 2010 – tymczasowo przewodniczącą koła. 16 lutego 2011 Walne Zgromadzenie Queer UW wybrało ją na Prezesę. Zgodnie z Regulaminem Queer UW, w skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie i wszystkie członkinie Queer UW. Walne zwoływane jest przez Prezesa Zarządu co najmniej raz w roku i podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
To jednak nie koniec. Dziś bowiem Jej Perfekcyjność zgłosi swoją kandydaturę na członkinię Kolegium Elektorów UW. To organ, który już wkrótce wybierać będzie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. JP chciałaby zostać jedną z czterech osób reprezentujących środowisko doktoranckie na uczelni. Wybory przedstawicieli odbędą się w czwartek.

– Wydaje mi się, że z moim akademickim doświadczeniem, mogę godnie reprezentować doktorantki i doktorantów UW – powiedziała. – Nie tylko znam przepisy, jakie obowiązują na UW, ale mam też pewien ogląd w kulisowych rozgrywkach, jakie toczą się na uczelni od lat. Wydaje mi się, że to cenna wiedza.

W wyborach do Kolegium Elektorów UW startować może każdy doktorant/doktorantka UW. Uprawnionymi do głosowania są członkowie i członkiwie Zarządu Samorządu Doktorantów UW. Wyniki wyborów poznamy w czwartek wieczorem.


Jedno ze zdjęć z Walnego Zgromadzenia Queer UW z lutego 2011

/Życie Warszawy/

Wypowiedz się! Skomentuj!