Warszawa, 2 grudnia 2011 – „Strategie przeciwdziałania dyskryminacji w szkolnictwie wyższym: diagnozy i perspektywy” to tytuł konferencji, na której Jej Perfekcyjność przedstawi wyniki badania Queer UW na temat sytuacji osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim. Konferencję zaplanowano na 9 grudnia.

Trans na konferencję zaprosili organizatorzy. Całe wydarzenie odbędzie się w Sali Senatu UW w Pałacu Kazimierzowskim na terenie kampusu centralnego UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Wstęp na konferencję jest wolny.

– Pomysł tematu spotkania jest bardzo dobry – komentuje JP. – Tematyka przeciwdziałania dyskryminacji, zwłaszcza w szkolnictwie wyższym, jest mi bardzo bliska. Zamierzam się nią dalej zajmować w tym roku akademickim.

W programie przewidziano m.in. wykład otwierający prof. Ewy Łętowskiej, sesję „Europejskie i amerykańskie standardy działań prorównościowych w szkolnictwie wyższym” (m.in. prof. R. Siemieńska, prof. B. Chołuj, Krzysztof Śmiszek – Polskie Towarzystwo Prawa Antydykrymiacyjnego) oraz sesję „Nasze możliwości – czas na zmiany?” (m.in. prof. Małgorzata Fuszara, dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka).
W przeddzień konferencji, 8 grudnia organizatorzy i organizatorki zapraszają na warsztaty antydyskryminacyjne. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Warsztaty zorganizowane są w dwóch modułach tematycznych: Moduł A: Przeciwdziałanie dyskryminacji osób homoseksualnych i biseksualnych oraz Moduł B: Przeciwdziałanie dyskryminacji osób transpłciowych. Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje uzyskać można pod adresem warsztaty@queer.uw.edu.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 grudnia, decyduje kolejność.

– Cieszę się, że UW chce być liderem w kwestii przepisów i działań antydyskryminacyjnych – komentuje Jej Perfekcyjność. – Także Queer UW zamierza nadal działać na rzecz promowania różnorodności i wierzę, że nasz udział w tej konferencji jest tego dowodem. Będziemy działać dalej!

Konferencja rozpocznie się o 10:00 i potrwa około 4 godzin. Organizatorem przedsięwzięcia jest Rektorska Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji UW a w jej przygotowanie włączyły się także: Biuro Rady Europy, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Instytut Studiów Społecznych UW, Zakład Praw Człowieka WPiA UW oraz Queer UW.


Plakat konferencji

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!