Ani tego nie ukrywam, ani się nie wstydzę. Kolejny rok z
rzędu spędziłam na seksczacie. Zabawne i pożyteczne
jest podszywanie się pod 35-letnią Olę, która daje
tej nocy radość chłopcom, którzy siedzieć muszą
z jakiś powodów w domach. Więc znów mi
się to udało. Bardzo wielu chłopcom…

Wypowiedz się! Skomentuj!