Warszawa, 27 grudnia 2011 – Zostało jeszcze kilka miejsc na zajęciach „Płeć i gender – interdyscyplinarne wprowadzenie”, które na Uniwersytecie Otwartym UW prowadzić będzie od połowy stycznia Jej Perfekcyjność. Zapisy trwają.

Seminarium „Płeć i gender. Interdyscyplinarne wprowadzenie do tematyki” startuje 16 stycznia i odbywać będzie się co tydzień w Instytucie Socjologii UW przy ul. Karowej 18. Ostatnie spotkanie planowane jest na 30 kwietnia 2012.

– Cieszę się, że jest zainteresowanie moimi zajęciami – komentuje trans. – Tym bardziej, że często pojęcia gender i płci są nierozumiane i używane w potocznym dyskursie zupełnie niewłaściwie. Po zajęciach ze mną wszystko powinno stać się jaśniejsze i bardziej zrozumiałe.

W opisie przedmiotu na stronie Uniwersytetu Otwartego UW czytamy, że wśród szczegółowych celów seminarium są: „poznanie znaczenia pojęć gender i sex w poszczególnych dyscyplinach nauk społecznych, zrozumienie różnic w rozumieniu tych pojęć pomiędzy przedstawicielami i przedstawicielkami poszczególnych dziedzin oraz nabycie umiejętności odnajdywania uwikłania tych pojęć w tekstach uważanych za neutralne”. Trans podkreśla, że zajęcia wymagać będą niewielkiej lektury raz w tygodniu.
Po ukończeniu kursu – zgodnie z założeniami – słuchacz/słuchaczka zna pojęcia sex i gender, rozpoznaje i wskazuje różnicę pomiędzy tymi zagadnieniami, potrafi wskazać różne rozumienie tych pojęć w poszczególnych dziedzinach nauk humanistycznych ale także odnajduje w tekstach uwikłanie autorów i autorek w binarny system płciowy, dokonuje krytycznej oceny przedstawień męskości i kobiecości w różnych dziedzinach życia jak i zna historię rozwoju pojęć sex i gender w naukach humanistycznych.

– W naukach społecznych, jak to w społecznych, trzeba trochę poczytać – śmieje się JP. – Inaczej się po prostu nie da ogarnąć pewnej wiedzy. Mówienie tego zajęłoby nam jeszcze więcej czasu, a kurs jest przecież trymestralny.

Zajęcia trwają 30 godzin. Każdy Słuchacz Uniwersytetu Otwartego UW musi posługiwać się przynajmniej w stopniu dobrym językiem polskim, wnieść stosowne opłaty za wybrane przez siebie kursy, a także ukończyć 16. rok życia. Na koniec zajęć uczestnicy mają prawo do otrzymania dyplomu potwierdzającego ich uczestnictwo w kursach, a także do zdawania egzaminów, po których mogą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu Doszkalającego UOUW potwierdzające ich wiedzę w wybranym przez nich zakresie.


Zajęcia JP
na stronie Uniwersytetu Otwartego UW

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!