Nareszcie. Prawie dwa lata pracy zaowocowały
tym, że nareszcie udało się wydać pierwszy nr
„Stanu Rzeczy”, czyli antydyscyplinarnego
półrocznika naukowego IS UW. Mój w
nim udział był niewielki, ale mam też
nadzieję, że uda się nam nareszcie
stronę www stworzyć tegoż a
tym będę zajmować się ja.

Wypowiedz się! Skomentuj!