Warszawa, 21 grudnia 2011 – Nowe zadania stoją przed trans. Trzy zupełnie nieznane jej dotychczas funkcje powierzono jej w wyborach do różnych organów działających na Uniwersytecie Warszawskim.

Najważniejszym z nich jest zapewne funkcja wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej Instytutu Ameryk i Europy UW. W związku z nadchodzącymi w tym roku wyborami Rektora, Dziekanów i Dyrektorów, wszystkie komisje są w pełnej gotowości, by lada dzień zacząć pracę.

– W zasadzie nie miałem okazji być członkiem organu, który zajmuje się przeprowadzaniem wyborów przed tym rokiem akademickim – wyjaśnia Jej Perfekcyjność. – W tym zaś na taką funkcję wybrał mnie Samorząd Doktorantów UW jak i członkowie społeczności akademickiej IAiE UW. To bardzo miłe ale i duże wyzwanie.

JP odpowiadała w minionym miesiącu za przeprowadzenie wyborów władz samorządów doktoranckich na kilku wydziałach. Teraz skupi się na Instytucie Europy i Ameryk, który w maju wybierać będzie swoje nowe władze. Rolą JP jest wspieranie Przewodniczącego komisji w pracach, które mają zorganizować działalność komisji. Jej największą trudnością jest fakt fizycznego rozczłonkowania i geograficznego oddalenia budynków poszczególnych jednostek wchodzących w skład IAiE UW.
Całkiem niedawno także Rada Wydziału Filozofii i Socjologii UW przegłosowała kandydaturę JP do Komisji ds. KRK. To specjalny organ powołany w związku z reformą szkolnictwa wyższego w Polsce. Wszystkie jednostki rganizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego, jak i innych uczelni w Polsce, przygotować muszą zupełnie nowe programy studiów. Całkowita reforma systemu podyktowana jest wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji, czyli nowych, specjalnych wyznaczników którymi należy się teraz kierować przy tworzeniu programów studiów.

– To bardzo odpowiedzialne zadanie – zastanawia się Jej Perfekcyjność. – Zmiany, które mamy możliwość wprowadzić mają szansę przetrwać wiele lat i być początkiem nowego myślenia o kształceniu wyższym w naszym kraju. Dlatego z olbrzymim zapałem i uwagą pracujemy nad tym, co zostało nam powierzone.

Dodatkowo, wczoraj Parlament Studentów UW wybrał Jej Perfekcyjność na jedną z członkiń Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studentów UW. Organ ten zajmować się ma odwołaniami od decyzji sądu pierwszej instacji. W ubiegłym roku nie zebrał się ani razu.


Sala posiedzeń Parlamentu Studentów UW

/KAI/

Wypowiedz się! Skomentuj!