Warszawa, 8 grudnia 2011 – „Przemilczane, przemilczani. Raport Queer UW z badań nad sytuacją osób LGBTQ studiujących na UW” t tytuł wystąpienia Jej Perfekcyjności na jutrzejszej konferencji „Strategie przeciwdziałania dyskryminacji w szkolnictwie wyższym: diagnozy i perspektywy”.

Całe wydarzenie odbędzie się w Sali Senatu UW w Pałacu Kazimierzowskim na terenie kampusu centralnego UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 – rozpocznie się o godzinie 10:00 i zakończy około 14:00. Wstęp na konferencję jest wolny.

– Cieszę się, że nasz raport staje się głosem w tej dyskusji – komentuje Jej Perfekcyjność. – Mam też nadzieję, że cała konferencja będzie ważnym wkładem do akademickiego i prawniczego dyskursu na temat działań antydyskryminacyjnych.

W programie przewidziano m.in. wykład otwierający prof. Ewy Łętowskiej, sesję „Europejskie i amerykańskie standardy działań prorównościowych w szkolnictwie wyższym” (m.in. prof. R. Siemieńska, prof. B. Chołuj, Krzysztof Śmiszek – Polskie Towarzystwo Prawa Antydykrymiacyjnego) oraz sesję „Nasze możliwości – czas na zmiany?” (m.in. prof. Małgorzata Fuszara, dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka).
Dziś odbywają się także warsztaty anydyskryminacyjne. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Warsztaty zorganizowane są w dwóch modułach tematycznych: Moduł A: Przeciwdziałanie dyskryminacji osób homoseksualnych i biseksualnych oraz Moduł B: Przeciwdziałanie dyskryminacji osób transpłciowych. Osoby zainteresowane zgłaszały się do poniedziałku – dziś czas na realizację szkoleń.

– Powołanie stanowiska ombudsmana na UW świadczy, że uczelni naprawdę zależy na prawach człowieka – stwierdziła trans. – To kolejny gest w stronę tych, którzy mogą na UW czuć się gorsi, pominięci, dyskryminowani, wykluczeni. Oby UW nadal starało się być liderem działań antydyskryminacyjnych!

Organizatorem przedsięwzięcia jest Rektorska Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji UW a w jej przygotowanie włączyły się także: Biuro Rady Europy, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Instytut Studiów Społecznych UW, Zakład Praw Człowieka WPiA UW oraz Queer UW. Na zakończenie konferencji przewidziano lunch.

Program konferencji dostępny jest tutaj.

/Życie Warszawy/

Wypowiedz się! Skomentuj!