Warszawa, 12 grudnia 2011 – No, w zasadzie nie każdy. Tylko te osoby, które ukończyły 16 lat. Trans będzie prowadzić trymestralne zajęcia w Uniwersytecie Otwartym UW. Zapisy ruszają jutro rano!

Seminarium „Płeć i gender. Interdyscyplinarne wprowadzenie do tematyki” startuje 16 stycznia i odbywać będzie się co tydzień w Instytucie Socjologii UW przy ul. Karowej 18. Ostatnie spotkanie planowane jest na 30 kwietnia 2012.

– Cieszę się, że udało mi się zaprosić wszystkich i wszystkie na moje zajęcia – komentuje Jej Perfekcyjność. – Kurs, który proponuję jest przeznaczony przede wszystkim dla tych wszystkich osób, które chcą poznać pojęcie płci i gender w naukach społecznych. Będziemy starali się odkryć jak się kształtowały te słowa, co znaczyły i co znaczą dziś.

W opisie przedmiotu dostępnym na stronie Uniwersytetu Otwartego UW przeczytać możemy, że wśród szczegółowych celi seminarium są: „poznanie znaczenia pojęć gender i sex w poszczególnych dyscyplinach nauk społecznych, zrozumienie różnic w rozumieniu tych pojęć pomiędzy przedstawicielami i przedstawicielkami poszczególnych dziedzin oraz nabycie umiejętności odnajdywania uwikłania tych pojęć w tekstach uważanych za neutralne”. Trans podkreśla, że zajęcia wymagać będą niewielkiej lektury raz w tygodniu.
Po ukończeniu kursu – zgodnie z założeniami – słuchacz/słuchaczka zna pojęcia sex i gender, rozpoznaje i wskazuje różnicę pomiędzy tymi zagadnieniami, potrafi wskazać różne rozumienie tych pojęć w poszczególnych dziedzinach nauk humanistycznych ale także odnajduje w tekstach uwikłanie autorów i autorek w binarny system płciowy, dokonuje krytycznej oceny przedstawień męskości i kobiecości w różnych dziedzinach życia jak i zna historię rozwoju pojęć sex i gender w naukach humanistycznych.

– To moje pierwsze zajęcia w Uniwersytecie Otwartym UW – dodaje JP. – Od zainteresowania zależy czy będę je kontynuować w kolejnych trymestrach oraz czy zamierzam zgłaszać także inne propozycje kursów.

Zajęcia trwają 30 godzin. Każdy Słuchacz Uniwersytetu Otwartego UW musi posługiwać się przynajmniej w stopniu dobrym językiem polskim, wnieść stosowne opłaty za wybrane przez siebie kursy, a także ukończyć 16. rok życia. Na koniec zajęć uczestnicy mają prawo do otrzymania dyplomu potwierdzającego ich uczestnictwo w kursach, a także do zdawania egzaminów, po których mogą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu Doszkalającego UOUW potwierdzające ich wiedzę w wybranym przez nich zakresie.


Zajęcia JP na stronie Uniwersytetu Otwartego UW

/Życie Warszawy/

Wypowiedz się! Skomentuj!