Warszawa, 29 listopada 2011 – Rozpoczyna się okres wyborów samorządowych wśród doktorantek i doktorantów UW. Część z nich przeprowadzać będzie osobiście Jej Perfekcyjność, jako przedstawicielka Komisji Wyborczej Doktorantów UW.

Pierwsze z wyborów przeprowadzanych przez Jej Perfekcyjność odbędą się już jutro. Swoje władze wybierać będą doktorantki i doktoranci Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW. Na godzinę 18:00 zwołano zebranie wyborcze, na którym zjawi się także JP.

– To olbrzymia odpowiedzialność, ale i przyjemność – wyjaśnia trans. – Cieszę się, że powierzono mi tak ważne zadanie i mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez problemów. Już skontaktowałem się z przedstawicielami wydziałów i mam nadzieję, że dzięki temu frekwencja będzie większa a całość przebiegnie sprawnie.

Jej Perfekcyjność odpowiadać będzie także za wybory doktranckie w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Doktoranckich Matematyczno Przyrodnicznych UW, Instytucie Filozofii oraz na Wydziale Geologii. Wszystkie zebrania wyborcze odbędą się przed 10 grudnia. W tym samym czasie pozostałe członkinie i członkowie Komisji Wyborczej Doktorantów UW zajmują się pozostałymi jednostkami.
Wybory są powszechne, równe i odbywają się w głosowaniu tajnym. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna powołana przez JP spośród doktorantów danej jednostki, którzy nie kandydują w wyborach. W razie niepowołania komisji skrutacyjnej głosowanie przeprowadza osobiście Jej Perfekcyjność. W głosowaniu brać udział może każda osoba posiadająca status studenta III stopnia danej jedostki. Aby móc wziąć udział w głosowaniu trzeba posiadać ważną legitymację doktorancką lub aktualne zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta III stopnia pobrane z sekretariatu i dokument ze zdjęciem. Jeśli kandydat(ka) nie może być obecna podczas zebrania, inna osoba może dostarczyć za niego/nią zgodę na kandydowanie i wówczas startuje w wyborach.

– Procedura jest dość jasna, więc wszystko powinno pójść gładko – stwierdza Jej Perfekcyjność. – Nigdy wcześniej nie miałem okazji być członkiem organu przeprowadzajacego wybory, więc to dla mnie nowa funkcja. Cieszę się jednak z tego i mam nadzieję, że w ten sposób zdobędę nowe doświadczenie i nowe kompetencje.

Sama Jej Perfekcyjność będzie także… kandydować w wyborach! Już zapowiedziała bowiem, że zgłosi się do wyborów na członka Rady Doktorantów Instytutu Socjologii UW, które odbędą się w środę. Jako że posiada czynne i bierne prawo wyborcze w tej jednostce, nie będzie przeprowadzać tam wyborów osobiście.


W wyborach na UW nie ma co prawda lokali wyborczych, ale podejmowane decyzje są równie ważne

/Życie Warszawy/

Wypowiedz się! Skomentuj!