Warszawa, 2 listpada 2011 – Punktualnie o 10:30 ruszy seminarium „Zgłaszam problem – rzeczywistość osób homo- i biseksualnych w Polsce”, realizowanego w ramach projektu „Zgłaszam problem”, dotyczącego monitorowania indywidualnych przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce.

Jej Perfekcyjność reprezentować będzie podczas seminarium Queer UW. Celem całego projektu jest Opracowanie raportu, w którym zostaną określone główne czynniki sprzyjające aktom dyskryminacji i przemocy wobec osób LGBT, a także wynikające z nich rekomendacje zmian w polskim systemie prawnym oraz procedurach organizacji i instytucji powołanych do pomocy osobom LGB, ofiarom przestępstw i dyskryminacji.

– Poieważ tematyka ta zbiega się z dotychczasową działalnością Queer UW, chcemy dowiedzieć się, jakie udało się osiągnąć wyniki – komentuje Jej Perfekcyjność, prezesa Queer UW. – My także pisaliśmy o przemocy wobec osób LGBTQ w naszym raporcie „Przemilczane, przemilczani”.

W trakcie seminarium zostanie zaprezentowany raport z półrocznego monitoringu przypadków nierównego traktowania obywatelek i obywateli przez różnego rodzaju instytucje. Przedstawione zostaną konkretne przypadki i rekomendacje dla poszczególnych instytucji do wprowadzania zmian proceduralnych, prawnych i w sposobie przygotowania pracowników i pracownic do kontaktu z klientami i klientkami.
Ważną część spotkania stanowiło będzie omówienie możliwości przyszłego współdziałania instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w zakresie równego traktowania ze względu na orientację seksualną; w trakcie spotkania planowane jest zawiązanie Koalicji, która będzie w przyszłości podejmowała działania w tym zakresie.

– Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałaniu przemocy wobec osób LGBTQ jest dla mnie zagadnieniem ważnym także osobiście – tłumaczy trans. – Wielu spośród moich, zwłaszcza najmłodszych, znajomych doświadcza jej dość często. Chcę im pomagać w tym zakresie tak, jak to tylko możliwe.

Seminarium realizowane jest przy współpracy z Austriackim Forum Kultury. Jest ono częścią projektu „Monitoring indywidualnych przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce” finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego.


Logo akcji „Zgłaszam problem”

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!