Warszawa, 17 listopada 2011 – Dokładnie dziś mija ostatni dzień działania Jej Perfekcyjności w Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW. Przez dwa lata trans była jedną z 5 osób odpowiedzialnych za kontrolę wydatkowania ponad 2 mln zł rocznie z budżetu państwa.

Dwuletnia kadencja Jej Perfekcyjności powinna trwać jeszcze około miesiąca, do czasu wyboru nowego składu Komisji. Z powodu jednak wyboru na posłankę Parlamentu Studentów UW, kadencja została skończona wcześniej. Nie można łączyć mandatu w Parlamencie Studentów UW z mandatem w samorządowej komisji rewizyjnej.

– To Parlament Studentów UW wybiera jednak członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW – wyjaśnia JP. – Oznacza to, że będę mieć możliwość współdecydowania o tym, kto w nowej komisji się znajdzie. Wydaje mi sie, że dzięki mojemu doświadczeniu będę w stanie lepiej doradzić posłom i posłankom co do tego, na kogo warto oddać głos.

Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest organem kontrolnym. W jej skład wchodzi pięciu członków wybieranych przez Parlament Studentów UW od tego roku na roczną kadencję. Do wyłącznych kompetencji Komisji należy m.in. zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Samorządu Studentów UW i rozpatrywanie protestów wyborczych. Komisja zajmuje się kontrolowaniem działań Zarządu Samorządu Studentów UW oraz Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW.
Przed podjęciem mandatu członka Komisji Rewizyjnej, Jej Perfekcyjność pełniła m.in. funkcję Marszałka Parlamentu Studentów UW, Senatory UW oraz członkini Komisji Senackiej ds. studenckich i procesu kształcenia UW. Zasiadała także w radach naukowych jednostek i radach wydziału Uniwersytetu Warszawskiego.

– To była cudowna przygoda – opowiada trans. – Praca w Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW okazała się nie tylko ciężkim i wytężonym okresem mojej samorządowej aktywności, ale przede wszystkim wyzwaniem i próbą uzyskania zaufania różnych osób, które zgłaszały do mnie różne problemy w funkcjonowaniu Samorządu Studentów UW.

W tym roku Jej Perfekcyjność została już wybrana na stanowisko członkini Komisji Wyborczej Doktorantów UW oraz na kandydatkę do Komisji Senackiej ds. budżetu i finansów UW. Tans zapowiada, że są to jej ostatnie chwile w Samorządzie Studentów UW.
W sieci znaleźć można sprawozdania z pracy JP w Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW – za rok 2009/2010 oraz za rok 2010/2011.


Sprawozdanie JP za rok 2010/2011

/KAI/

Wypowiedz się! Skomentuj!