Warszawa, 23 listopada 2011 – Swoje szanse na zwycięstwo w wyborach na Marszałka Parlamentu Studentów UW Jej Perfekcyjność ocenia nisko. Podkreśla, że o objęciu tego stanowiska decydują rozgrywki polityczne w ramach Samorządu Studentów UW.

O godzinie 19:00 rozpocznie się dziś pierwsze posiedzenie Parlamentu Studentów UW, na którym zostanie m.in. wybrany Marszałek. Prestiżową i odpowiedzialną funkcję Jej Perfekcyjność sprawowała już raz w roku akademickim 2008/2009. Dziś zamierza także wystartować w wyborach.

– Ale raczej nie zostanę Marszałkiem – ocenia swoje szanse. – Co prawda znawcy działalności samorządowej na UW podkreślali, że moja kadencja należała do jednej z trzech najlepszych w historii, ale nie ma to dużego znaczenia. O zwycięstwie zadecyduje przynależność i podział polityczny w ramach samorządu.

JP wyjaśnia, że w ramach Samorządu Studentów UW od wielu lat działają trzy grupy, które zrzeszają przedstawicielki i przedstawicieli poszczególnych wydziałów i instytutów. To właśnie te trzy grupy walczą o władzę w samorządzie. Dwie z nich od około trzech lat tworzą wspólnie koalicję, przeciw której występuje grupa, w jakiej znalazła się kilka lat temu Jej Perfekcyjność. Mimo próby zmiany tego stanu rzeczy, utworzenia nowych frakcji czy też nawiązania współpracy pomiędzy wszystkimi grupami i student(k)ami na UW, sytuacja nie zmienia się.
Marszałek Parlamentu Studentów UW jest osobą kierującą pracą tego ponadosiemdziesięcioosobowego najwyższego organu władzy samorządowej na Uniwersytecie Warszawskim. Spoczywa na nim nie tylko obowiązek prawnej, formalnej i technicznej obsługi pracy całego Parlamentu Studentów UW, ale także wspierania innych osób w ich pracach. Jest ponadt z urzędu jednym z przedstawicieli studentów w Senacie Uczelni – najważniejszym organie Uniwersytetu Warszawskiego na czele którego zasiada Rektora UW.

– Wiem z kuluarowych rozmów, kto zgłosi się do sprawowania tej funkcji i wiem też, że z tych osób mam największe doświadczenie i najlepsze kompetencje – podkreśla Jej Perfekcyjność. – Mimo tego, że moje zwycięstwo jest raczej niemożliwe, nie zamierzam się poddać bez walki. Skoro uważam, że się nadaję, to kandyduję i daję szansę innym przekonania się, że tak jest.

Posiedzenie PS UW rozpocznie się dziś o 19:00. Trans zakłada, że wybór Marszałka rozpocznie się około 20:30. Całe posiedzenie zakoczy się zapewne między 23:00 a północą. JP jest posłanką do Parlamentu Studentów UW z ramienia Ośrodka Studiów Amerykańskich UW.


W tej sali odbędzie się dziś posiedzenie

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!