Warszawa, 19 października 2011 – Kolejne opóźnienie w zakończeniu sprawy między JP a władzami Samorządu Doktorantów UW. Tym razem sąd zwrócił jej wniosek z powodu braku opłaty za wszczęcie postępowania.

Sprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym zakończyła się już ponad pół roku temu. Teraz jednak, z powodu nie wykonania wyroku przez skazanych przez WSA, Jej Perfekcyjność walczy dalej o to, by sprawiedliwości stało się zadość.

– Sprawa skierowana jest do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca działania Samorządu Doktorantów UW – wyjaśnia Jej Perfekcyjność. – Ten ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku ale aż 7 na odesłanie mi informacji o niekompletności wniosku. I czas ten skrupulatnie wykorzystuje.

Do trans ponad tydzień temu wpłynęło pismo informujące o konieczności dokonania wpłaty w wysokości 50 zł na konto sądu. Dopiero po zapłacie sąd zajmie się jej wnioskiem. Sprawa dotyczy zwrotu 100 zł kosztów postępowania sądowego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Ponieważ Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów UW mgr Piotr Rycko nie dokonał wpłaty, JP chce odzyskać te pieniądze na drodze postępowania komorniczego. W tym celu otrzymać musi tzw. klauzulę wykonalności wyroku. O niej zaś zadecydować musi sąd rejonowy.
Opłata wyniesie 50 zł, zaś sprawa toczy się o… 100 zł. Czy to się więc w ogóle opłaca? Jej Perfekcyjność zabezpieczyła się na taką ewentualność. We niosku skierowanym do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia poprosiła także o doliczenie ewentualnych kosztów postępowania, które właśnie się toczy. W ten sposób nie straci tych 50 zł.

– Nie wiedziałem czy w tym przypadku opłata jest potrzebna czy nie, więc na wszelki wypadek umieściłem ją we wniosku – wyjaśnia trans. – Widać, że zapobiegawczość okazała się słuszna.

Pieniądze, jak podkreśla JP, powinny już wpłynąć na konto Sądu. Oznacza to, że będzie miał trzy dni od „uzupełnienia braku” na rozpatrzenie sprawy. Po tym czasie do trans trafić powinien wyrok z klauzulą wykonalności. To zaś umożliwi postępowanie komornicze.

/KAI/

Wypowiedz się! Skomentuj!