Bo okres w naszym kontakcie ostatnio był
nieco trudniejszy. A w zasadzie można to
chyba głośno powiedzieć: w zasadzie nie
było kontaktu żadnego. Trochę przeze
mnie, bo nie podobało mi się kilka
rzeczy i nie wiedziałam czy chcę
tę znajomość kontynuować. A
spotkanie… no, bywały na
pewno lepsze…

Wypowiedz się! Skomentuj!