Warszawa, 1 września 2011 – Egzemplarz pierwszego raportu dotyczącego sytuacji osób LGBTQ studiujących na polskiej uczelni wyższej „Przemilczane, przemilczani” trafił do Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w związku z planami organizacji na terenie uczelni konferencji „Praktyczne zastosowania terapii reparatywnej”.

W liście dołączonym do raportu, Queer UW wyraża sprzeciw wobec organizacji wydarzenia na terenie uczelni i nawołuje władze uczelni do jej udaremnienia. Przywołuje się w nim także przykład podobnej konferencji z udziałem Paula Camerona – zwolennika terapii reparatywnej i wykluczania osób homoseksualnych ze społeczeństwa – która w 2010 roku miała odbyć się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, a którą w ostatniej chwili odwołały władze rektorskie uczelni.

Wiadomość skierowana do Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dra hab. Jacka Wysockiego zawiera także odwołania do najważniejszych autorytetów naukowych w Polsce i na świecie, które od lat stwierdzają bezzasadność stosowania terapii reparatywnej, jej szkodliwy wpływ na „leczonych” oraz podkreślają, że żadna orientacja seksualna nie jest stanem niewłaściwym czy wymagającym leczenia.

W liście czytamy m.in.

„W Przyrzeczeniu Lekarskim, jakie składają absolwenci uczelni medycznych w Polsce, lekarze i lekarki zobowiązują się m.in. służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu oraz przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek. Obiecują także, że będą stale poszerzać wiedzę lekarską. Wydaje się, że organizacja konferencji „Praktyczne zastosowania terapii reparatywnej”, która odbyć się ma na terenie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest zaprzeczeniem tego Przyrzeczenia.”

Queer UW od momentu swojego powstania stara się działać nie tylko na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego, ale – zgodnie ze swoim statutem – na rzecz rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Publikacja wyników unikalnych badań nad sytuacją osób LGBTQ studiujących na UW jest elementem tej próbą realizacji tej misji. Dlatego też – wraz ze sprzeciwem wobec organizacji konferencji o terapii reparatywnej na terenie UM w Poznaniu, Queer UW postanowiło przesłać do władz uczelni kopię książki zawierającej wyniki badań.

Z treścią listu można zapoznać się tutaj: PDF

Pod adresem tinyurl.com/Raport2011QueerUW każdy i każda może zapoznać się z elektroniczną wersją publikacji i pobrać ją w formie pliku PDF.


List do Rektora UM w Poznaniu – możesz go pobrać tutaj [pdf]

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!