Warszawa, 18 lipca 2011 – Praca w Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Socjologii UW jest głównym powodem dzisiejszej wizyty trans na uczelni. Pomimo wakacji, Jej Perfekcyjność cały czas pracuje naukowo i organizacyjnie.

Jej Perfekcyjność weszła już po raz drugi w skład Komisji Rekrutacyjnej na zaoczne studia II stopnia. Trans ponownie zachęca wszystkich, którzy posiadają tytuł licencjata (zwłaszcza socjologii) do startowania na studia w Instytucie Socjologii UW. 

– W tym roku na studia zaoczne nie obowiązuje już rozmowa kwalifikacyjna – wyjaśnia różnicę JP. – To nam trochę uprościło pracę, ale też i mamy nadzieję, że zachęci bardziej ludzi do podjęcia studiów w IS UW. A naprawdę warto! Mówię to jako osoba, która skończyła już tutaj studia i próbuje się doktoryzować.

Trans zdradziła także, że zamierza odwiedzić dziś Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie. Wszystko na rowerze, który niedawno zakupiła i który traktuje od kilku dni jako swój podstawowy środek lokomocji. Jej Perfekcyjność przygotowuje się także do rozpoczęcia kolejnych studiów – na dniach powinna dotrzeć do niej decyzja o przyjęciu na studia I stopnia na kierunku amerykanistyka na Uniwersytecie Warszawskim.
To jednak nie koniec. „Radical texts. Queers Read This” to nazwa zajęć, jakie w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 prowadzić będzie Jej Perfekcyjność w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia oferowane będą dla studentów na studiach II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Nie jest jeszcze znany limit przyjęć, ale Jej Perfekcyjność nie chciałaby, by w zajęciach brało udział więcej niż 15 osób. Trans dodatkowo wymagać będzie znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B2. Kurs będzie miał status ogólnouniwersyteckiego, co oznacza, że niewielka pula miejsc będzie przewidziana także dla osób spoza Instytutu Socjologii UW. 

– Semestralny kurs będzie translatorium w języku angielskim – tłumaczy Jej Perfekcyjność. – Jego efektem będzie plskie tłumaczenie tekstu „Queers read this”. Wierzę, że będą to dla mnie cenne zajęcia!

Jej Perfekcyjność podobnie jak w minionym roku akademickim będzie prowadzić w każdym semestrze nie będące formalnie zajęciami uniwersyteckimi warsztaty dziennikarskie.

/KAI/

Wypowiedz się! Skomentuj!