Spotkanie burzliwe, głównie z powodu ideologicznej
debaty na temat mowy nienawiści oraz sali, która –
i to trzeba przyznać – zupełnie nie sprzyjała nam w
dyskusji. Niemniej, udało się nam ustalić kolejne
rzeczy i m.in. kolejność platform ustalić. Więc
są też wymierne efekty. Niemniej, jakieś się
zamieszanie zrobiło i nie było łatwo…

Wypowiedz się! Skomentuj!