Warszawa, 21 czerwca 2011 – „Radical texts. Queers Read This” to nazwa zajęć, jakie w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 prowadzić będzie Jej Perfekcyjność w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie jest w komisji zajmującej się rekrutacją na studia w tej jednostce.

Semestralny kurs z trans będzie translatorium w języku angielskim. Jego efektem będzie plskie tłumaczenie tekstu „Queers read this”. Dodatkowo, podczas zajęć studenci i studentki będą tłumaczyć krótsze teksty z angielskiego na polski.

– To szansa dla tych, którzy chcą chodzić do mnie na zajęcia – tłumaczy Jej Perfekcyjność. – Z powodu cięć budżetowych, osoby nie posiadające stanowiska pracy w Instytucie Socjologii są zatrudniane rzadko i być może przez ajbliższe lata taka okazja się nie powtórzy.

Zajęcia oferowane będą dla studentów na studiach II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Nie jest jeszcze znany limit przyjęć, ale Jej Perfekcyjność nie chciałaby, by w zajęciach brało udział więcej niż 15 osób. Trans dodatkowo wymagać będzie znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B2. Kurs będzie miał status ogólnouniwersyteckiego, co oznacza, że niewielka pula miejsc będzie przewidziana także dla osób spoza Instytutu Socjologii UW. Trans nie wyklucza także możliwości udziału „wolnych słuchaczy”, którzy nie otrzymają formalnie zaliczenia zajęć, ale będą w nich uczestniczyć. Dodatkowo, Jej Perfekcyjność podobnie jak w tym roku będzie prowadzić w każdym semestrze nie będące formalnie zajęciami uniwersyteckimi warsztaty dziennikarskie.
Aktualnie Jej Perfekcyjność weszła już po raz drugi w skład Komisji Rekrutacyjnej na zaoczne studia II stopnia. Trans ponownie zachęca wszystkich, którzy posiadają tytuł licencjata (zwłaszcza socjologii) do startowania na studia w Instytucie Socjologii UW. W tym roku na studia zaoczne nie obowiązuje już rozmowa kwalifikacyjna.

– To nam trochę uprościło pracę, ale też i mamy nadzieję, że zachęci bardziej ludzi do podjęcia studiów w IS UW – wyjaśniła JP. – Na razie przewidujemy trzy tury rejestracji, ale ostatecznych informacji szukać trzeba na www.irk.uw.edu.pl, bo z racji pójścia przyszłym studentom na rękę planujemy ich zwiększenie.

W związku z prowadzeniem zajęć oraz zwiększaniem swojej aktywności w sferze naukowej, Jej Perfekcyjność zamierza niedługo otworzyć stronę poświęconą temu zagadnieniu. Pod adresem jejperfekcyjnosc.edu.pl znaleźć będzie można teksty, sylabusy do zajęć i opublikowane przez trans eseje. Jak jednak podkreśliła, stanie się to najwcześniej we wrześniu 2011.


Uniwersytet Warszawski

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!