Jednak nie wezwali. Na świadka, ma się rozumieć.
W sprawie, która toczy się nielegalnie wobec
jednego z doktorantów. Ponoć teraz jest
to przełożone i wiecej się dowiem za
jakiś czas… No, nic, zatem czekam.

Wypowiedz się! Skomentuj!