Prawie punktualnie rozpoczęło się dziś wpuszczanie
ludzi na egzamin wstępny na studia, na które i ja
chcę się dostać. Egzamin w budynku Wydziału
Zarządzania UW, więc fajnie, bo i klima, i
wszystko działa prawidłowo. Jak mi
poszło? Jak zwykle ciężko określić
ale w piątek mają być wyniki.

Wypowiedz się! Skomentuj!