Kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego
Parady Równości 2011. Znów dużo czasu
na to poświęconego… Ale trzeba. Tak to
jest, jak się chce demokratycznie te
decyzje podejmować – trzeba nad
nimi długo, długo debatować…

Wypowiedz się! Skomentuj!