Przekazałam pakiet egzemplarzy książki „Przemilczane, przemilczani”
dla Kampanii Przeciw Homofobii, która jest wydawcą
dwumiesięcznika „Replika”. Prenumeratorzy i
prenumeratorki z nowym numerem
dostaną kopię naszej
publikacji!

Wypowiedz się! Skomentuj!