Warszawa, 9 marca 2011 – Rada Doktorantów Instytutu Socjologii UW zostanie dziś uzupełniona w wyborach, które odbędą się o godzinie 17.30 w IS UW. Startuje w nich Jej Perfekcyjność. Trans w minioną sobotę wygrała w innym głosowaniu.

Komisja Wyborcza Doktorantów UW zwołała wybory w formie tzw. zebrania wyborczego na dziś po południu. Startować w nich może każda osoba będąca studentem lub studentką studiów III stopnia na kierunku socjologia na Wydziale Filozofii i Socjologii UW. Wbrew pozorom, głosowanie może wzbudzić pewne emocje.

– Co prawda są to tylko wybory uzupełniające, a więc nie na całą kadencję, ale zapowiada się ciekawie – powiedziała Jej Perfekcyjność. – W ciągu ostatnich tygodni doktoranci i doktorantki Instytutu dość mocno dyskutowali mailowo nad kilkoma istotnymi dla siebie zagadnieniami. Jest jakieś zaangażowanie.

Rada Doktorantów jest organem Samorządu reprezentującym doktorantów jednych studiów doktoranckich wykonującym wszelkie zadania dotyczące ochrony interesów doktorantów danych studiów. Jest to podstawowy organ Samorządu Doktorantów działający na szczeblu jednostki, w której studiują doktoranci i doktorantki. Rada składa się z trzech do dziewięciu członków. W związku z wakatem, Komisja przeprowadzi w dniu jutrzjeszym uzupełnienie składu Rady.
W minioną sobotę odbyły się wybory uzupełniające w związku z wolnym mandatem przedstawiciela doktorantów w Radzie Wydziału Filozofii i Socjologii UW. W wyborach wystartowała Jej Perfekcyjność. Z powodu terminu wyborów (sobota), niewielkiej ich promocji przez Komisję Wyborczą Doktorantów UW oraz niewielką wagę przywiązywaną do przedstawicielstwa w Radzie WFiS, zainteresowanie wyborami było znikome. Jako jedyna kandydatka, Jej Perfekcyjność uzyskała wszystkie głosy.

– Wybory uprawomocnią się w sobotę, ale nie ma chyba przesłanek, by obawiać się jakiś protestów wyborczych – powiedziała JP. – Mam nadzieję, że jutrzejsze głosowanie pójdzie także sprawnie i że uda się nam uzupełnić skład Rady.

Jej Perfekcyjność kilkukrotnie zwracała już uwagę na to, że jej zdaniem istnienie Rady Doktorantów w Instytucie Socjologii UW jest niezgodne z przepisami Regulaminu Samorządu Doktorantów UW. Zdaniem trans, Instytut Socjologii i Instytut Filozofii powinny mieć wspólną Radę Doktorantów, by dopełnić wymogów stawianych w przepisach prawa.

/KAI/

Wypowiedz się! Skomentuj!