Warszawa, 23 listopada 2010 – Zaangażowanie Jej Perfekcyjności w organizację Parady Równości 2011 rośnie. W najbliższy piątek, jako studentka Uniwersytetu Warszawskiego założy wraz z chętnymi osobami organizację studencką Queer UW.

Jednym z pierwszych zadań, jakie stawia przed sobą organizacja jest wsparcie konferencji naukowej, jaką przy okazji Parady Równości w czerwcu 2011 zorganizować chce komitet na czele z dr. Jackiem Kochanowskim. Studenci, którzy zaangażują się w działalność organizacji, będą mogli nie tylko wziąć w niej udział, ale i w ten sposób zaliczyć obowiązkowe praktyki zawodowe.

– UW jest największą uczelnią w Polsce, a nadal nie ma tutaj żadnej organizacji, która reprezentowałaby studentów i studentki LGBTQ – stwierdza Jej Perfekcyjność. – Postanowiliśmy to zmienić. Chcemy stworzyć Queer UW, by móc naukowo działać na rzecz zwiększania tolerancji dla różnych mniejszości na naszej uczelni.

Do udziału w pracach organizacji zgłaszać się mogą wszyscy studenci, studentki, doktoranci i doktorantki Uniwersytetu Warszawskiego. W najbliższy piątek o godzinie 17.00 w Instytucie Socjologii UW odbędzie się spotkanie organizacyjne, które ma na celu formalne zawiązanie struktury oraz poznanie się wszystkich osób zainteresowanych działalnością na rzecz Queer UW.
Jej Perfekcyjność podkreśla jednak, że pojawienie się na spotkaniu nie jest dla nikogo wiążące – jeśli ktoś chce po prostu przyjść, zobaczyć i dowiedzieć się o co chodzi, jest także mile widziany. Do założenia Uczelnianej Organizacji Studenckiej potrzeba 5 osób, które – jak podkreśla JP – „są już w zasadzie pewne”. Kazda nowa osoba będzie jednak więcej niż mile widziana. Jak podkreśla trans, więcej osób oznacza większe możliwości działania. Jednocześnie jednak, Jej Perfekcyjność zdaje sobie sprawę z tego, że niełatwo będzie zgromadzić wielu chętnych.

– Od lat na Politechnice Warszawskiej aktywnie działa grupa PWGay, czemu więc na UW nie może powstać organizacja, która zrzeszać będzie osoby LGBTQ i działać będzie na ich rzecz? – zastanawia się JP. – Mam nadzieję, że powoli, ale sukcesywnie zwiększać będziemy liczbę osób, które włączą się w działalność Queer UW. Jako organizacja studencka działać możemy naukowo ale i społecznie na terenie UW, uzyskując wsparcie z funduszy uniwersyteckich.

Opiekunem organizacji zgodził się zostać dr Jacek Kochanowski, który stanie także na czele komitetu naukowego organizującego konferencję naukową towarzyszącą Paradzie Równości 2011. Jak jednak podkreśla Jej Perfekcyjność, pomoc w organizacji konferencji jest tylko pierwszym tak konkretnym celem Queer UW. Kolejne będą zgodne z oczekiwaniami i pomysłami studentów i studentek uczelni, którzy zechcą włączyć się w jej działalność.

/Gazeta.pl/

Wypowiedz się! Skomentuj!