Warszawa, 26 listopada 2010 – Na godzinę 12.00 zaplanowano dziś kontrmanifestację przeciw rejestracji Uczelnianej Organizacji Studenckiej „Queer UW”. JP podkreśla jej bezcelowość oraz zaznacza, że Queer UW „zostanie zarejestrowane tak czy owak”.

Zaplanowane na 17.00 w sali 204A w Instytucie Socjologii UW spotkanie organizacyjno-założycielskie nowej organizacji studenckiej odbędzie się zgodnie z planem. Jej Perfekcyjność zaprosiła raz jeszcze wszystkie studentki i doktorantki oraz wszystkich studentów i doktorantów UW zainteresowanych tematem do włączenia się w działalność.

– Manifestacja może okazać się dość zabawna, a na pewno pozwoliła nam lepiej wypromować dzisiejsze spotkanie – śmieje się trans. – Przepisy mówią jednak wyraźnie, że warunkiem rejestracji organizacji jest zgodność jej regulaminu z przepisami prawa oraz Statutem UW. Te warunki na pewno spełnimy.

O godzinie 12.00 „Studencki Komitet Przeciwko Homoseksualnej Propagandzie na UW” zawiązany przede wszystkim przez osoby związane z organizcją Krucjata Młodzi w Życiu Publicznym organizuje pod Rektoratem UW manifestację podczas której „domagają się odrzucenia wniosku o rejestrację szkodliwej Uczelnianej Organizacji Studenckiej Queer UW”. Podkreślają, że Queer UW to „byt będący w istocie klubem skupiającym m.in. pederastów, lesbijki, transwestytów i biseksualistów reprezentującym niebezpieczna ideologię >queer< i propagującym zachowania dewiacyjne”.
Jej Perfekcyjność, będąca pomysłodawczynią powstania Queer UW zaznacza, że organizacja niczego nie propaguje ani nie reprezentuje, bo jeszcze nie istnieje. Gdy zaś zostanie już formalnie zgłoszona i zarejestrowana, będzie działać na podstawie i w granicach określonych przez jej regulamin oraz przepisy prawa. Póki co jednak, sprawa wydaje się jej dziwna, bowiem protestowanie wobec faktu, że dokumenty rejestracyjne nie zostały jeszcze złożone jest „dość zabawne”.

– Queer UW zostanie zarejestrowane tak czy owak – zaznacza JP. – Póki co, Uniwersytet Warszawski jest ostoją naukowej niezależności badań i mam nadzieję, że tak pozostanie. Teoria queer, która będzie jakoś tam leżeć u podstaw naszej działalności, jest obecna w refleksji naukowej od kilkudziesięciu lat i nie widzę powodu, by nie zajmować się nią także w ramach uczelnianej organizacji studenckiej.

Dzisiejsze spotkanie o godzinie 17.00 jest pierwszym, na które przybyć mogą osoby zainteresowanie działaniem w Queer UW. Opiekunem naukowym organizacji zgodził się zostać socjolog dr Jacek Kochanowski. Jak podkreśliła jednak Jej Perfekcyjność, w związku z jej wyjazdem na tygodniową konferencję do Strasburga w najbliższą niedzielę, formalnie dokumenty rejestracyjne Queer UW zostaną złożone po 5 grudnia.

/Gazeta.pl/

Wypowiedz się! Skomentuj!