Czyli jak co dwa tygodnie, znów zjawiłam się w
Centrum Myśli Jana Pawła II, gdzie zajęcia się
odbywają w ramach cyklu seminariów pod
nazwą Logos Zaangażowany. Było znów
dość ciekawie, choć bawi mnie, że się
niektórzy tak bardzo ekscytują tym,
o czym rozmawiamy. Niektórzy
też bardzo obnoszą się ze swą
wiarą, co może też nie być
zbyt miłe. Ale przywykłam.

Wypowiedz się! Skomentuj!