Warszawa, 16 listopada 2010 – Realizowane przez grupę socjologów badanie w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi doczekało się pełnej publikacji. Jedną z autorek badania jest Jej Perfekcyjność.

Podczas wyborów prezydenckich 2010 Fundacja Batorego prowadziła monitoring wybranych programów informacyjnych telewizji publicznej. Celem projektu, prowadzonego przez zespół sześciorga socjologów (w większości doktorantów z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego) pod kierunkiem Wojciecha Mazowieckiego, było oszacowanie czasu, jaki telewizja publiczna poświęca poszczególnym kandydatom oraz ocena sposobu ich prezentacji.

– To był bardzo trudny, ale i bardzo pasjonujący projekt – powiedziała Jej Perfekcyjność. – Ponieważ musieliśmy opracować konkretną metodologię i narzędzia, jako pionierzy tego typu badań w Polsce, poświęciliśmy badaniu mnóstwo czasu i uwagi. Ale było warto.

Licząca ponad 170 stron publikacja jest już dostępna m.in. na stronie Fundacji Batorego. W tej formie podsumowuje ona całe badanie, wyjaśnia meandry metodologii oraz wyłuszcza wszystkie podjęte przez zespół decyzje dotyczące oceny i klasyfikacji wszystkich materiałów. Projekt prowadzony był podczas pierwszej tury wyborów w okresie od 31.05 do 18.06. oraz podczas drugiej tury od 21.06. do 2.07.2010. Obserwacją objęte były jedynie główne wydania Wiadomości (TVP1, 19:30) i Panoramy (TVP2, 22:30). Porównawczo monitorowano również serwisy informacyjne telewizji komercyjnych, ale wyłącznie w celu ustalenia długości czasu poświęcanego tematyce wyborczej.
Monitoring składał się z części ilościowej, w której mierzone były czasy prezentacji kandydatów oraz części jakościowej, w której grupa badaczy oceniała kontekst, w jakim przedstawiani byli poszczególni kandydaci, nadając analizowanemu materiałowi informacyjnemu trzystopniowe oceny: negatywną, pozytywną lub neutralną. Dane ilościowe dotyczące pomiaru czasu na antenie poszczególnych kandydatów na prezydenta audytowała agencja badawcza Nielsen Audience Measurement. Rezultatem badania był ranking kandydatów pod względem długości prezentowania ich na antenie z uwzględnieniem sposobu ich prezentacji (negatywnym, pozytywnym lub neutralnym). W trakcie monitoringu przedstawiane były raporty tygodniowe z obserwacji programów, a po zakończeniu wyborów został opracowany raport całościowy.

– Badanie wzbudzało wiele kontrowersji, ale teraz wszystkie pytania i wątpliwości mogą zostać wyjaśnione ostatecznie – powiedziała JP. – Dajemy do ręki wszystkim pełne i całkowite wyniki naszego badania i jesteśmy gotowi na krytyczną ich analizę. Wcześniejsze zarzuty wynikały bowiem głównie z niedoinformowania i niewiedzy osób pytających.

Monitoring mediów publicznych prowadzony jest w ramach programu operacyjnego „Masz Głos, Masz Wybór” Fundacji Batorego. Aktualnie trwa także monitoring mediów publicznych związany z wyborami samorządowymi. Pracujący nad nim korzystają z doświadczeń, narzędzi i metodologii opracowanej przez zespół w skład którego wchodziła Jej Perfekcyjność.


Okładka raportu Fundacji Batorego. Całość zobaczyć można tutaj.

/Gazeta.pl/

Wypowiedz się! Skomentuj!