Proste. Pracuję. Nadrabiam. Pomagam. Dzisiaj
zajęłam się korektą pracy znajomej (która jest
przekonana, że już tę korektę dawno mam
zrobioną) oraz przygotowaniem ulotek na
jutrzejsze wybory. Poza tym jeszcze mam
jedną pracę zleconą a wieczorem lecę
na posiedzenie Uczelnianej Komisji
Wyborczej Samorządu Studentów.

Wypowiedz się! Skomentuj!