I w zasadzie nie muszę więcej pisać :) Tym
razem problemów z wydaniem mi karty
do głosowania nie było. Pani była już
gotowa i wiedziała, że będę mieć
naddarte zaświadczenie :)

Wypowiedz się! Skomentuj!