Dziś, ostatniego możliwego dnia, złożyłam komplet dokumentów,
których ode mnie wymagano (świadectwo, dyplom, ksero
dowodu, podanie, zdjęcia… mnóstwo tego!) i dostałam
do ręki decyzję o przyjęciu na studia. Za 14 dni ona
się uprawomocni i w ten sposób już nic nie zmieni
tego, że jestem studentką filologii polskiej na
Wydziale Polonistyki UW :) Cieszę się!

Kolejka :)
Wypowiedz się! Skomentuj!