Warszawa, 14 lipca 2010 – Filologia polska ze specjalnością literaturoznawczo-językoznawczą to studia, na które przyjęto Jej Perfekcyjność. Trans ma do końca tygodnia czas, by na Wydziale Polonistyki UW złożyć wymagane dokumenty i dopełnić w ten sposób formalności na niej ciążących.

Informację o zakwalifikowaniu Jej Perfekcyjność otrzymała w poniedziałek. Na piątek zaś – w ostatni możliwy dzień – zaplanowała dostarczenie dokumentów na Wydziale Polonistyki UW. Jak jednak podkreśla, wciąż nie jest pewna czy… podejmie te studia w październiku 2010.

– Czekam wciąż na to, co wydarzy się w rekrutacji do Ośrodka Studiów Amerykańskich UW – wyjaśniła. – Gdyby okazało się, że zostanę tam zakwalifikowany, to będę mocno zastanawiać się, czy nie wybrać jednak OSA UW. Na razie jednak cieszę się z zakwalifikowania na filologię polską. To dla mnie ogromny sukces i rozpiera mnie duma.

Jej Perfekcyjność dostała się na studia II stopnia, które koncentrują się wokół zagadnień metodologicznych, badań literaturoznawczych i językoznawczych. Refleksji teoretycznoliterackiej towarzyszy także historia literatury polskiej, zwłaszcza XX i XXI wieku. Literatura i kultura polska pokazywane są w perspektywie komparatystycznej. Na studiach tych podejmowana jest również refleksja nad najważniejszymi zagadnieniami językoznawstwa diachronicznego. Absolwent tych studiów powinien poszerzyć wiedzę nabytą wcześniej na studiach pierwszego stopnia o specjalistyczne aspekty polonistycznego kształcenia literackiego i językowego. Wszystkie te cechy oznaczają praktyczne przygotowanie absolwenta do kontynuowania studiów na trzecim stopniu, czyli do pracy naukowej.
Jej Perfekcyjność jest absolwentką Instytutu Socjologii UW – studia te ukończyła przed czasem. W październiku obroni także tytuł magistra na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Instytucie Dziennikarstwa UW. Jest także uczestniczką studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UW.

– Kształcenie się jest jakoś moim sposobem na życie – wyznaje trans. – Bardzo się cieszę, że mogę się uczyć, że mogę poszerzać swoją wiedzę. Może zabrzmi to patetycznie, ale dopiero w ten sposób czuję, że nabieram pewnej wartości, że coś jednak w życiu potrafię zrobić. Nie wiem czy to jest dla wszystkich jasne, ale ja po prostu uwielbiam studiować.

W swojej pracy dyplomowej w Instytucie Dziennikarstwa UW trans wykorzystuje także krytyczną analizę dyskursu, która ma wiele wspólnego z językoznawstwem. Pewne elementy tej metody wykorzysta także w swojej pracy doktorskiej o seksczatach. JP jest nie tylko studentą ale także działaczką Samorządu Studentów UW – w październiku rozpocznie się drugi i ostatni rok jej kadencji w Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW.

/KAI/

Wypowiedz się! Skomentuj!