Dzisiaj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
postanowił zająć sprawą ze skargi Walnego Zebrania
Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW na decyzję
Prorektor UW w zakresie uchylenia postępowania
odwoławczego wszczętego wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy złożonym przez owe Walne.
Po rozprawie sąd oddalił skargę. Czekam na
pisemne uzasadnienie, rozważam odwołanie
do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
No i mam nadzieję na to, że napisze o
nas „Rzeczpospolita”, bo była :)

Nowoczesny wyświetlacz nie
mieści wszystkiego

Wokanda ze sprawą :)

Papiery przeze mnie w tej sprawie
zgromadzone stanowią już
pokaźne archiwum…
Wypowiedz się! Skomentuj!