Ponieważ Marcinek się wdraża, chciał do mnie
wpaść, by pod moim okiem wypełniać swoje
pierwsze tabelki. A proszę bardzo! Przecież
ja nie będę się sprzeciwiać :) Au contraire!

Wypowiedz się! Skomentuj!