Warszawa, 9 czerwca 2010 – Dokładnie za tydzień odbędzie się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, w której Jej Perfekcyjność zaskarżyła decyzję Rektory UW. Sprawa ma charakter precedensowy.

Na rozpatrzenie skargi Jej Perfekcyjność musiała czekać bardzo długo. Odpowiednie pismo trafiło bowiem do WSA… 8 października. Od tamtej pory, z powodu przedłużających się procedur i opieszałości niektórych organów, sprawa nie została rozpatrzona.

– Mam wielką nadzieję, że tym razem wyrok zapadnie i że ostatecznie zakończymy tę przepychankę – powiedziała trans. – Wyrok ma dla mnie ogromne znaczenie, bo może być wskazówką co do pewnych działań dla innych organów samorządu studenckiego w Polsce na przyszłość.

Przedmiot skargi jest skomplikowany. To ciąg dalszy sprawy zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW z czerwca 2008. Przypomnijmy: Jej Perfekcyjność wraz z 5 proc. studentów Instytutu Dziennikarstwa zwołała Walne Zebranie Studentów jednostki w czerwcu 2008. Na posiedzeniu zmieniono regulamin samorządu dziennikarstwa, co nie spodobało się sprawującym tam władzę. Na ich wniosek Rektora UW ds. studenckich uchyliła decyzję Walnego Zebrania. Jej Perfekcyjność złożyła wniosek o ponowne rozparzenie sprawy, który także został odrzucony. Po skierowaniu sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w czerwcu 2009 zapadła decyzja o unieważnieniu drugiej decyzji Rektory UW. Zgodnie z wyrokiem, Rektora raz jeszcze rozpatrzyła sprawę i we wrześniu tego roku wydała decyzję uchylającą tryb odwoławczy. Jej Perfekcyjność zaskarżyła sprawę do WSA, który zamierza wydać decyzję w za tydzień.

– Minął już prawie cały rok akademicki, więc mam nadzieję, że nic nie powstrzyma już sądu – powiedziała trans. – Choć moja obecność na rozprawie nie jest obowiązkowa, chcę tam być. Będę mógł raz jeszcze potwierdzić i podtrzymać swoją skargę.

Pozytywne rozpatrzenie skargi przez WSA… niczego w zasadzie nie zmieni. W czasie, gdy rozpatrywana była sprawa, uchwalono nowy Regulamin Samorządu Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW, więc poprzedni przestał obowiązywać. Sprawa nie dotyczy jednak bezpośrednio Regulaminu i jego uchwalania a stwierdzenia czy Walne Zebranie może odwoływać się od decyzji Rektory.

/Rzeczpospolita/

Wypowiedz się! Skomentuj!