Warszawa, 29 czerwca 2010 – Rekrutacja na zaoczne studia II stopnia w Instytucie Socjologii UW rusza już jutro. Jej Perfekcyjność, jako członkini komisji rekrutacyjnej, spotka się z pierwszymi kandydatami.

Sama trans zamierza także niedługo startować na studia. Póki co jednak, role będą odwrócone. Jej Perfekcyjność została przedstawicielką doktorantów w Komisji Rekrutacyjnej, która najprawdopodobniej w czterech turach przeprowadzać będzie rekrutację na niestacjonarne studia II stopnia na kierunku socjologia w trybie zaocznym. Ukończenie dwuletnich studiów oznacza uzyskanie tytułu zawodowego magistra socjologii.

– Poproszono mnie o włączenie się w prace komisji, nie potrafiłem więc odmówić – wyjaśniła trans. – Wierzę, że współpraca z pozostałymi osobami zasiadającymi w tejże będzie owocna. Na razie czekamy na ustalenie terminów, w których odbędzie się rekrutacja.

Pod uwagę brani są kandydaci posiadający stopień licencjata, magistra lub równorzędny dowolnego kierunku i legitymujący się w momencie przystąpienia do egzaminu wstępnego co najmniej zaświadczeniem o złożeniu egzaminu licencjackiego. Ustny egzamin składa się z trzech pytań. Lista pytań, wraz z sugestiami co do stosownej literatury jest opublikowana na stronie Instytutu Socjologii.

– To dla mnie nowe wyzwanie, ale cieszę się, że w ten sposób mogę pomóc IS w doborze najodpowiedniejszych kandydatów – stwierdziła JP. – Moim zdaniem, musimy dbać o to, by utrzymać jak najwyższy poziom wśród absolwentów naszego Instytutu. Nie bez powodu uważa się go za najlepszy w Polsce.

Jej Perfekcyjność zachęciła zarazem wszystkich zainteresowanych socjologią, do startu w rekrutacji. Studenci uzupełniających studiów magisterskich w IS UW, studiują w ramach ścieżek specjalizacyjnych. Zostały one ułożone z myślą o zaproponowaniu studentom spójnych treściowo i funkcjonalnie modułów zajęć, które umożliwią systematyczne poznanie powiązanych ze sobą zagadnień. W nadchodzącym roku zaplanowano uruchomienie następujących ścieżek: 1. Socjologia płci (Gender Studies). Ekonomiczne, społeczne, kulturowe i polityczne uwarunkowania sytuacji kobiet i mężczyzn, 2. Socjologia stosowana, 3. Etniczność, globalizacja, konflikt, terroryzm – problemy zróżnicowania kulturowego świata, 4. Zastosowania statystyki w socjologii, 5. Stosunki pracy i zasoby ludzkie . Program kształcenia jest zgodny ze standardami MENiSW.

/KAI/

Wypowiedz się! Skomentuj!