Warszawa, 15 czerwca 2010 – Bez opóźnień powinna zacząć się jutro rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Sędziowie zastanawiać się będą nad skargą jaką Jej Perfekcyjność złożyła na decyzję Rektory UW.

To kolejna sprawa, jaką Jej Perfekcyjność skierowała do WSA w związku z decyzjami władz uczelni. Poprzednia zakończyła się jej sukcesem, choć wyrok wydany przez sąd nie do końca ją zadowolił. Wszyscy czekają jak będzie tym razem. Rozprawa ma charakter jawny i otwarty, co oznacza, że uczestniczyć w niej mogą wszyscy zainteresowani.

– Wierzę, że wygram – deklaruje trans. – Wiem, że prawda jest po mojej stronie i mam przekonanie, że udało mi się do mojej prawdy przekonać Wojewódzki Sąd Administracyjny. Mam też nadzieję, że na sprawie nie zabraknie moich znajomych, działaczy samorządowych, bowiem cała sprawa ma charakter precedensowy.

Przedmiot skargi jest skomplikowany. To ciąg dalszy sprawy zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW z czerwca 2008. Przypomnijmy: Jej Perfekcyjność wraz z 5 proc. studentów Instytutu Dziennikarstwa zwołała Walne Zebranie Studentów jednostki w czerwcu 2008. Na posiedzeniu zmieniono regulamin samorządu dziennikarstwa, co nie spodobało się sprawującym tam władzę. Na ich wniosek Rektora UW ds. studenckich uchyliła decyzję Walnego Zebrania. Jej Perfekcyjność złożyła wniosek o ponowne rozparzenie sprawy, który także został odrzucony. Po skierowaniu sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w czerwcu 2009 zapadła decyzja o unieważnieniu drugiej decyzji Rektory UW. Zgodnie z wyrokiem, Rektora raz jeszcze rozpatrzyła sprawę i we wrześniu tego roku wydała decyzję uchylającą tryb odwoławczy. Jej Perfekcyjność zaskarżyła sprawę do WSA i właśnie teraz nadeszła chwila, gdy sąd wyda wyrok.

– To wcale nie jest tak, że ja lubię robić tego typu rzeczy – wyjaśnia trans. – Wolałbym, żeby wszystko załatwione zostało szybko i sprawie w łonie uczelni a nie przed sądem. Jednakże kiedy dochodzi do łamania prawa, muszę reagować.

O wyroku sądu poinformujemy jutro. Pisemne uzasadnienie dostępne będzie kilka dni później.

/Gazeta.pl/

Wypowiedz się! Skomentuj!