Warszawa, 25 maja 2010 – Dziś ostatnie spotkanie Zespołu opracowującego projektowane Wydziałowe Zasady Studiowania Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W pracach zespołu ze strony studentów delegowano Jej Perfekcyjność.

Prace trwają już prawie miesiąc. Zespół zbierał się dwa razy – w międzyczasie zapoznając się z dokumentami przekazanymi przez władze uczelni oraz przez Dziekana wydziału. Ostateczny projekt zasad powstanie najprawdopodobniej właśnie dzisiaj. Potem czeka go formalna droga.

– To była trudna praca, bo trzeba było nie tylko poruszać się w nowej rzeczywistości prawnej, ale dodatkowo radzić sobie z oporem wobec pewnych spraw – opowiada Jej Perfekcyjność. – Mam nadzieję, że studenci zadowoleni będą z tego, co udało się nam wypracować i wywalczyć.

JP podkreśliła, że do Wydziałowych Zasad Studiowania udało się wpisać więcej ustaleń, niż wymagano. Podkreśliła, że to dobrze dla studentów, bowiem żadna zmiana w tych przepisach nie może zajść bez ich zgody. Dzięki temu większa liczba spraw będzie wymagała ich akceptacji. Jej Perfekcyjność dodała także, że udało się jej zapobiec wprowadzeniu m.in. przepisów ograniczających przyznanie Indywidualnego Toku Studiów na studentów, którzy podpadną swoim zachowaniem, co proponowały władze dziekańskie.
Teraz przygotowany projekt musi ostatecznie zatwierdzić Komisja Dydaktyczna Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, a zaraz po niej – Rada WDiNP UW. Ostateczny głos należy do studentów, którzy za pośrednictwem odpowiedniego organu muszą poprzeć przygotowany projekt, by wszedł on w życie. Brak poparcia oznacza, że Rada WDiNP będzie musiała przygotować nowy projekt lub odrzucić studenckie weto specjalną większością głosów.

– Wierzę, że teraz już wszystko pójdzie jak z płatka – powiedziała trans. – Wydział ma czas do 30 czerwca, by uchwalić przepisy i wierzę, że zmieści się w tym terminie. Moja praca jednakże na tym etapie już się zakończy, bo zaproszono mnie do prac jako eksperta od tych przepisów a nie formalnego przedstawiciela studentów w jakimś organie.

Zmiana, jakiej trzeba było dokonać w zasadach, wiąże się ze zmianą Regulaminu Studiów na UW. Nowy Regulamin wejdzie w życie 1 października i dostosować do niego trzeba było wiele innych, podlegających mu aktów. Wszystkie wydziały na UW przygotowały swoje szczegółowe zasady studiowania.

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!