Warszawa, 19 maja 2010 – Mimo ogromu zajęć i obowiązków, Jej Perfekcyjność znalazła dziś czas na to, co jest jej pasją. Dlatego zjawi się o 18.00 w Zachęcie na wykładzie prof. Pawła Dybla.

Prezentacja pod tytułem „Psychoanaliza, gender i sztuka” odbędzie się w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie „Gender check/Płeć? Sprawdzam!”, która trwa w Zachęcie od 19 marca do 13 czerwca. Sama trans, jak podkreśla, jeszcze nie miała okazji jej zobaczyć, ale i nie ona będzie powodem udziału w wydarzeniu.

– Nigdy nie miałem okazji na żywo posłuchać prof. Dybla – komentuje Jej Perfekcyjność. – Ale jego książka „Zagadka 'drugiej płci’. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i feminizmie” zrobiła na mnie duże wrażenie. Dlatego z chęcią skorzystam z tej okazji.

Szczególne znaczenie, jakie w filozofii współczesnej, humanistyce i sztuce uzyskała problematyka związana z płcią nie byłoby możliwe, gdyby w pierwszej połowie minionego stulecia w ramach zapoczątkowanej przez Freuda tradycji psychoanalitycznej,nie pojawiły się różne „rewolucyjne” teorie na ten temat. Były one m.in. źródłem inspiracji dla feministycznych koncepcji płci mimo, iż często przedstawicielki tej tradycji poddawały pomysły Freuda i jego uczniów druzgocącej krytyce. Wykład ukaże jak dalece dyskurs o płci, który począwszy od lat 70. zaczął (nieśmiało) kiełkować w sztuce krajów bloku wschodniego, był również – pośrednio – spadkobiercą tej tradycji. Szczególny kontekst ideowo-polityczny w jakim się rozwijał, obrósł w specyficzne znaczenia odróżniające go wyraźnie od analogicznego dyskursu, jaki istniał w sztuce „wolnego” zachodniego świata. Istotne znaczenie miał tutaj sposób, w jaki w ramach ideologii komunistycznej, traktowane były ludzkie ciała, ulegając redukcji do „ciał produkujących” (względem ciał bojowników walczących o pokój). Podczas gdy cały ich wymiar seksualny był w najlepszym wypadku ignorowany lub traktowany jako drugorzędny. Dzisiaj natomiast, w dwadzieścia lat po rozpadzie bloku wschodniego, różnice te całkowicie zanikły, chociaż ich miejsce zajęły inne, związane z partykularnym kontekstem kulturowej tradycji poszczególnych krajów.

– Zapowiada się naprawdę ciekawie – cieszy się trans. – Choć nadal mam pewien problem z przyswojeniem całości wiedzy i narzędzi, jakie daje psychoanaliza, to cieszę się na myśl o wyzwaniu, jakim będzie udział w tym wykładzie.

Prof. dr hab. Paweł Dybel jest profesorem w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Główne dziedziny jego zainteresowań badawczych to filozofia współczesna (fenomenologia, hermeneutyka, poststrukturalizm), teorie psychoanalityczne, antropologia filozoficzna, współczesna filozofia polityczna, teoria literatury oraz współczesna myśl o sztuce.


Plakat reklamujący wystawę w Zachęcie

/Gazeta.pl/

Wypowiedz się! Skomentuj!