Warszawa, 28 kwietnia 2010 – Jest odpowiedź na skargę Jej Perfekcyjności! Zaskakujące jednak, że zamiast Przewodniczącego Zarządu Samorządu Doktorantów UW odpowiedzi udziela… Rektora UW za pośrednictwem swojego radcy prawnego.

Odpowiedź do Jej Perfekcyjności dotarła dwa dni temu. W kilku zdaniach radca prawny wyjaśnia, że Jej Perfekcyjność, po wniesieniu skargi otrzymała odpowiedź i dostęp do informacji, o które prosiła. Informuje także, że taki tryb jest zgodny z przyjętym orzecznictwem oraz wnioskuje o umorzenie postępowania.

– Zaskoczyło mnie to, że wpisano Rektorę UW jako stronę przeciwną – wyjaśnia Jej Perfekcyjność. – Nie wobec władz uczelni, a wobec władz samorządu doktorantów wnosiłem skargę. Więc naprawdę nie wiem o co chodzi…

Trans skierowała już do sądu oświadczenie strony w odpowiednim trybie, by wyjaśnić składowi orzekającemu, że coś musiało pójść nie tak, skoro odpowiedzi – 15 dni po terminie – udziela nie strona, której bezczynność skarżono, ale ktoś zupełnie inny. Stwierdziła, że „to tak jakby na skargę na bezczynność wojewody odpowiadał premier”. Każdy z nich, jej zdaniem, ma swój zakres obowiązków i swój zakres odpowiedzialności za to, co robi i czego nie robi.
Trans wyraziła nadzieję, że takie postępowanie nie będzie przedłużać sprawy i że jej skarga zostanie uwzględniona, rozpatrzona i załatwiona po jej myśli. Dodała przy tym, że zależy jej na dostępie do dokumentów Samorządu Doktorantów UW, by móc zaangażować się w jego działalność i dowiedzieć się, co się w nim działo w tym roku akademickim. Przypomniała także, że złożyła wniosek o ukaranie grzywną Przewodniczącego Zarządu Samorządu Doktorantów UW.

– Robię to wszystko niechętnie – zdradziła. – Wolę kontakty bezpośrednie i bez takich „szopek”. Jednakże jeśli ktoś utrudnia mi pewne działania lub odbiera mi uprawnienia, które daje mi polskie prawo, nie mogę bezczynnie patrzeć. Czuję potrzebę działania.

Jej Perfekcyjność wnioskowała do Przewodniczącego Zarządu Samorządu Doktorantów UW o udostępnienie dokumentów (uchwał i protokołów) jakie od października 2009 powstały w ramach działania Samorządu Doktorantów UW. Dokumenty te nie zostały jej udostępnione, w związkuz czym wniosła skargę na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Niedoręczenie skargi i odpowiedzi na nią przez Przewodniczącego było powodem wniesienia wniosku o ukaranie grzywną.


Podgląd odpowiedzi na skargę, której udzieliła Rektora UW


Oświadczenie strony skierowane w związku z tym do WSA [pdf]

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!