Warszawa, 16 kwietnia 2010 – Rzecznika Prasowa UW postanowiła zabrać głos w sprawie skargi JP na bezczynność organu Samorządu Doktorantów UW, jaką trans złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dzisiaj Jej Perfekcyjność skierowała do niej odpowiedź.

W swoim piśmie Rzecznika zwraca uwagę na to, że dokumenty Samorządu Doktorantów dostępne są na stronie internetowej oraz – częściowo – w Biurze Rektoratu uczelni. Podkreśla, że trans została o tym poinformowana, co jej skargę czyni niezasadną, bo poinformował ją o tym w mailu Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów UW.

Udzielenie odpowiedzi w powyższy sposób czyni zadość Pana żądaniu zawartemu we wniosku, w myśl orzecznictwa sądowego, „gdy określona informacja, o której udostępnienie występuje wnioskodawca znajduje się na stronie internetowej zakładu lub w innej ogólnie dostępnej postaci, wówczas organ powinien poinformować o tym wnoszącego pismo” – czytamy w wiadomości Rzeczniki.

Jej Perfekcyjność dziś skierowała do niej odpowiedź na pismo, które dotarło do niej we wtorek. Podziękowała w nim za zainteresowanie sprawami doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, a w szczególności sprawą, która bezpośrednio dotyczy JP. Wyjaśniła także, że Rzecznika może nie mieć dostępu do wszystkich informacji, jakie są istotne dla sprawy i stąd nie wie, że w internecie znajduje się tylko niewielka część informacji, o których udostępnienie wnioskowała trans. W związku z tym, pozostałe informacje winny być jej w trybie dostępu do informacji publicznej, udostępnione.

– Uważam, że to cenne, że coraz więcej ludzi interesuje się sprawami doktorantów – powiedziała JP. – Dotychczas często byli oni grupą marginalizowaną, a to niedobrze. Mam nadzieję, że to początek dobrego trendu w tej kwestii.

JP podkreśliła, że na przekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego organ ma 15 dni od daty jej otrzymania. Potem WSA musi w ciągu 30 dni rozpatrzyć tę sprawę. Oznacza to, że do połowy maja „wszystko powinno być jasne”.


Pismo Rzeczniki Prasowej UW [PDF]


Odpowiedź Jej Perfekcyjności [PDF]

/Gazeta.pl/

Wypowiedz się! Skomentuj!