Warszawa, 2 marca 2010 – W najbliższy piątek Jej Perfekcyjność na studencko-doktoranckiej konferencji naukowej w Krakowie wygłosi referat o obecności homoseksualistów w socjologicznej refleksji w Polsce. Potem zamierza bawić się w krakowskich klubach.

Głównym zadaniem konferencji jest integracja środowiska młodych socjologów w Polsce. Spotkanie będzie szansą nawiązania współpracy, a także ułatwi orientację w szerokiej gamie badań prowadzonych przez różne ośrodki akademickie. Dlatego też JP zdecydowała się na swój udział w niej i wygłoszenie referatu.

– Mam nadzieję, że zainteresuję przybyłych – uśmiecha się trans. – Chcę i będę mówić o rzeczach, na których się jako-tako znam, więc wierzę, że uda mi się odpowiednio przekazać to, co mam do powiedzenia.

Jej Perfekcyjność swoje piętnastominutowe wystąpienie przewiduje około 15.30 – jednakże w Krakowie zjawi się już najpewniej w czwartek wieczorem. Jak podkreśliła, zależy jej na udziale w całej dwudniowej konferencji. Tym, co może być ciekawe jest fakt, że dyskusja na temat chlubnych tradycji krajowej socjologii uzupełniona zostanie o perspektywę najnowszych badań.
Konferencja podzielona jest na dwie części. Celem pierwszej z nich jest dyskusja nad mniej znanymi aspektami polskiej myśli społecznej i politycznej w ujęciu historycznym. Drugi dzień przeznaczony jest na prezentację stanu aktualnych badań w różnych ośrodkach akademickich Polski. Reprezentanci poszczególnych jednostek zostaną w swoich wystąpieniach proszeni są o przygotowanie 20-minutowych wystąpień na temat głównych pól zainteresowań oraz najważniejszych badaczy reprezentowanych instytucji.

– Reprezentując Instytut Socjologii UW czuję zawsze jakąś dumę – stwierdza trans. – Przecież to najlepszy ośrodek socjologiczny w Polsce! Dlatego postaram się wypaść dobrze.

Jej Perfekcyjność po piątkowych referatach i dyskusjach zamierza bawić się w krakowskich klubach. Jej przewodnikiem zostanie znajomy Gr, który już zaoferował jej atrakcje na ten wieczór. Jej Perfekcyjność zjawi się Krakowie znów za dwa tygodnie, by wziąć udział w kolejnej konferencji naukowej.

/Rzeczpospolita/

Wypowiedz się! Skomentuj!