Warszawa, 11 lutego 2010 – O przyznaniu prawa pomocy w zakresie zwolnienia z opłat sądowych zadecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie, w której jedną ze stron reprezentuje Jej Perfekcyjność. Postanowienie nie jest prawomocne.

Dokładnie 3 lutego na posiedzeniu niejawnym WSA postanowił zwolnić Walne Zebranie Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW reprezentowane przez Jej Perfekcyjność od kosztów sądowych. Wniosek o tzw. prawo pomocy trans złożyła jakiś czas temu. Jak sama podkreśla – chodzi o zasadę i podkreślenie, że przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym nie reprezentuje siebie, ale organ samorządowy.

– Ten zaś, co zauważa sąd, nie ma finansów, majątku ani możliwości otrzymania dofinansowania – komentuje Jej Perfekcyjność. – Walne Zebranie Studentów jest na Uniwersytecie Warszawskim specyficznym organem uchwałodawczo-wyborczym, które nie tylko nie ma osobowości prawnej, ale także prawnej możliwości dysponowania środkami finansowymi w jakimkolwiek zakresie.

Sąd w uzasadnieniu stwierdza także, że nie ma także możliwości – ani na poziomie jednostki, ani całego uniwersytetu – by takie fundusze pozyskać np. ze zbiórki od wszystkich członków danego organu. Oznacza to, że sąd uznał argumentację Jej Perfekcyjności, która stosowny wniosek na specjalnym formularzu sądowym złożyła jakiś czas temu.
Trans zaniepokojona jest powolnym rozwojem sprawy. Najpóźniej bowiem na początku października straci formalną możliwość udziału w sprawie, jako reprezentantka WZS ID UW. Póki co, sprawa nie została jeszcze nawet formalnie rozpoczęta – zazwyczaj warunkiem rozpoczęcia jest wniesienie przez skarżącego tzw. wpisu sądowego (wynosi on ok. 200 zł). Ponieważ JP nie została jeszcze wezwana do uiszczenia go, mogła złożyć wniosek o prawo pomocy. Teraz sprawa będzie mogła ruszyć w momencie, gdy sąd uzna to za zasadne i znajdzie na nią czas.

– Nie wcześniej jednak niż za 7 dni od momentu, gdy obie strony odbiorą pismo – stwierdziła Jej Perfekcyjność. – Na postanowienie sądu przysługuje bowiem prawo sprzeciwu. Potem już wszystko powinno pójść gładko, bo składałem kilka pism procesowych wyjaśniających wątpliwości, jakie zgłaszał WSA.

Sprawa jest skomplikowana i może być niejasna dla laika. Dotyczy decyzji, którą Rektora UW wydała po poprzednim wyroku WSA (Jej Perfekcyjność w imieniu WZS ID skarżyła decyzję podtrzymującą decyzję o uchyleniu uchwały WZS ID) – umorzenia trybu odwoławczego wszczętego wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, jaki złożyła w imieniu WZS ID Jej Perfekcyjność. Zdaniem trans, decyzja Rektory była niezgodna z prawem. Sąd rozstrzygnąć będzie musiał czy Walne Zebranie Studentów jednostki może występować o ponowne rozpatrzenie sprawy wobec decyzji, której przedmiotem jest uchylenie uchwały tegoż Walnego Zebrania Studentów.


Cały odpis postanowienia można ściągnąć tutaj w pliku PDF

/Rzeczpospolita/

Wypowiedz się! Skomentuj!