Warszawa, 20 grudnia 2009 – To nie koniec walki o uznanie za niezgodną z prawem decyzji Prorektory UW ds. Studenckich. Jej Perfekcyjność w miniony wtorek złożyła kolejne dokumenty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

W ten sposób trans uzupełniła braki formalne, jakie zarzucił jej sąd. W piśmie wyjaśniającym, Jej Perfekcyjność poinformowała, że – wbrew temu co twierdzi się w piśmie do niej – złożyła dwie kopie skargi na decyzję prorektory, jak wymaga tego ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jedna kopia musiała zaginąć na drodze między biurem prorektory a sądem.

– Skargę do sądu na decyzję organu składa się za pośrednictwem tego organu – wyjaśnia Jej Perfekcyjność. – Dlatego 5 października złożyłem dokumenty w biurzez prorektory w dwu kopiach. Nie wiem czemu do WSA dotarła tylko jedna kopia. Ale oczywiście uzupełniłem brak i mam nadzieję, że teraz bez przeszkód sprawa będzie mogła się rozpocząć.

Okazuje się jednak, że trans dołączyła do wymaganej kopii także „wniosek o prawo pomocy”. W ten sposób chce wnioskować do sądu o zwolnienie z wszelkich opłat w toczącym się postępowaniu. W swoim piśmie wyjaśnia, że skargę na decyzję prorektory złożyło Walne Zebranie Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW, które – jako organ Samorządu Studentów UW – nie posiada osobowości prawnej ani jakiejkolwiek możliwości pozyskania środków na pokrycie kosztów sprawy. Sama Jej Perfekcyjność występuje przed sądem jedynie jako Przewodnicząca WZS ID UW. W trakcie poprzedniej sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, trans pokrywał koszta procesu z własnej kieszeni.

– Tak prawdę mówiąc, to nie są to jakieś wielkie pieniądze – wyjaśnia trans. – Ale ponieważ ostatnio sąd nie zasądził ich zwrotu dla mnie po pozytywnym zakończeniu sprawy [WSA uznał skargę złożoną przez Jej Perfekcyjność – dop. red.], to postanowiłem nie szaleć dalej w ten sposób, tylko skorzystać z przysługującego WZS ID UW prawa.

Skarga JP dotyczyła decyzji, jaką Prorektora wydała po jej odwołaniu od wcześniejszej decyzji. Prorektor stwierdziła, że Walne Zebranie Studentów ID UW nie może wnosić o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której decyzję wydała Prorektor, nawet jeśli decyzja ta uchylała uchwałę Walnego Zebrania. Trans jest innego zdania i dlatego sprawę przekazała do WSA. 
Zobacz tutaj wezwanie sądu z 23 listopada.


Pobierz pismo w pliku PDF

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!