Warszawa, 6 listopada 2009 – Aż do wtorku Jej Perfekcyjność przebywać będzie w Jadwisinie. Podwarszawska miejscowość będzie gościła uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na specjalnym zlocie.

W ramach projektu „Europa +/- 20″ 90 młodych osób i nauczycieli z całej Europy pogłębi swoją wiedzę na temat wydarzeń które doprowadziły do upadku Muru Berlińskiego, procesów które to wydarzenie zapoczątkowało, a także znaczenia, jakie upadek Muru miał wówczas oraz wpływ jaki wywarł na otaczającą nas obecnie rzeczywistość. Trans zaangażowana została w projekt jako research coordinator.

– Nie jest łatwo koordynować prace badawcze młodzieży przebywającej setki kilometrów stąd – powiedziała. – Dodatkowym utrudnieniem było to, że w rozmowach nie mogliśmy porozumiewać się językami narodowymi. Grupy, którymi się opiekowałem pochodzą z Rumunii.

Podczas pięciodniowego Międzynarodowego Zlotu Szkolnych Klubów Europejskich uczestnicy wydarzenia podzielą się swoją wiedzą i zaprezentują wyniki badań swoim rówieśnikom z Europy. Tym samym, zapoczątkują dyskusję na temat wpływu wydarzeń z 1989/1990 roku na współczesną Europę i świat. Program ma zwiększyć świadomość młodych ludzi i umożliwić im lepsze zrozumienie biegu historii w obrębie Unii Europejskiej. Symbolicznie, w centrum miasta zburzą „Mur Berliński”. Program wydarzenia obejmuje różnorodne metody zdobywania wiedzy: prezentacje, grę symulacyjną, dyskusje, pracę w małych grupach, warsztaty oraz quiz.

– Program jest bardzo napięty, ale myślę, że uda nam się wszystko zrealizować – powiedziała JP. – Dla mnie wyzwaniem będzie jednak nie tyle uczestnictwo w samym zlocie, co pogodzenie tego z moimi normalnymi planami weekednowymi.

Jej Perfekcyjność podkreśliła jednak, że na pewno zjawi się w sobotę na urodzinowej imprezie Loli Lou w klubie Galeria oraz na wielkim koncercie francuskiego tercetu Benedetto, Farina i Akram w klubie Utopia. Jak podkreśliła, na tym wydarzeniu zależy jej szczególnie, także ze względu na support, który zapewnić mają dje Hugo i Nobis.

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!