Warszawa, 8 października 2009 – Kolejna skarga Jej Perfekcyjności do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tym razem trans nie zgadza się z decyzją Rektory w sprawie umorzenia trybu odwoławczego.

To ciąg dalszy sprawy zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW z czerwca 2008 i zarazem pokłosie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z czerwca 2009. Wykonując wyrok sądu, Prorektora UW ponownie zajęła się wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, jaki Jej Perfekcyjność złożyła w 2008 roku. Wniosek był odpowiedzią na decyzję Rektory uchylającą uchwałę tzw. Walnego Zebrania Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW, w której zmieniono studencki regulamin.

– Tym razem Rektora uznała, że Walne nie może w ogóle składać takiego wniosku i wszczynać tryb odwoławczy – powiedziała Jej Perfekcyjność. – Dlatego postanowiła umorzyć tryb odwoławczy. Jednocześnie, niesłusznie, dała mi prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy…

Zdaniem trans, nie można składać wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy po… rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W skardze do WSA Jej Perfekcyjność argumentuje, że tworzyłoby to trójinstancyjność – ta zaś nie istnieje w polskim prawie. Mimo wszystko, jako nieodpowiadająca za treść pouczenia pod decyzją Rektory, złożyła ów wniosek o czym informowaliśmy tutaj.
Równocześnie jednak pracowała nad skargą do WSA – ta bowiem jest jedynym pozostałym środkiem, który trans może zastosować w przypadku dopuszczenia się nieprawidłowości przez organ wydający decyzję w trybie administracyjnym.

– Prawdę mówiąc, myślałem, że cała sprawa się już zakończy – komentuje Jej Perfekcyjność. – Ale widzę, że nie. Trudno, ja nie zamierzam się poddawać, bo oznaczałoby to przyznanie się do tego, że działałem niezgodnie z przepisami samorządowymi na Uniwersytecie Warszawskim. Do tego zaś przyznać się nie mogę, bo to nieprawda.

W czerwcu 2008 roku Jej Perfekcyjności udało się zwołać Walne Zebranie Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW, na którym dokonano zmiany Regulaminu obowiązującego studentów tej jednostki. Grupa dotychczas sprawująca władzę złożyła do Rektory UW wniosek o uchylenie uchwał podjętych przez WZS ID. Rektora podjęła taką decyzję – od niej odwołała się Jej Perfekcyjność. Po podtrzymaniu swojego zdania przez rektorę, trans złożyła w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie skargę na decyzję. W czerwcu 2009 sąd uznał, że decyzja Rektory została wydana w sposób niewłaściwy i uchylił decyzję podtrzymującą pierwszą decyzję oraz nakazał Rektorze UW ponowne zajęcie się sprawą. Rektora decyzję sądu wykonała, wydając decyzję uchylającą tryb odwoławczy wszczęty wnioskiem Jej Perfekcyjności w imieniu WZS ID w październiku 2008.

Całą treść skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego można przeczytać tutaj.

/Gazeta.pl/

Wypowiedz się! Skomentuj!