Warszawa, 30 października 2009 – To chyba koniec walki Jej Perfekcyjności z Rektorą UW. Wczorajsze Walne Zebranie Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW wprowadziło nowy regulamin samorządu studentów swojej jednostki.

Choć przegłosowany regulamin nie ma bezpośrednio niczego wspólnego ze sprawą jaka toczyć się ma przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ani nie odnosi się do sprawy w żaden sposób – prawdopodobnie będzie wydarzeniem, które zakończy cały spór. Zajmowanie się bowiem przez sąd wyjaśnianiem czy decyzja Rektory z września 2008 i jej dalszymi następstwami była zgodna z prawem traci bowiem sens.

– Jest nowy regulamin, a więc ustalanie czy wówczas wprowadzono czy nie wprowadzono takowy nie ma już sensu – wyjaśnia Jej Perfekcyjność. – Dotychczas miało to sens, bowiem nie pojawił się akt, który „nakładałby się” na ten, o który toczyła się walka. W tym momencie sytuacja się zmienia.

Trans pomija jednak fakt, że już dwukrotnie próbowano wprowadzić w życie nowe regulaminy. Jako jednak, że odpowiednie organy zabierały się za to w sposób niezgodny z przepisami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, ich decyzje uznawane były za nieważne. Nadzór nad całą działalnością samorządową na UW sprawuje Parlament Studentów UW, którego Marszałką jest Jej Perfekcyjność.
Nowy regulamin, uchwalony wczoraj, wchodzi w życie w ciągu tygodnia.

– De facto więc w najbliższy czwartek cały mój spór z Rektorą UW uznać będzie można za nieistotny dla porządku prawnego na uniwersytecie – powiedziała trans. – Szkoda, bo miałem nadzieję, że uda mi się udowodnić, że miałem rację i że decyzje rektory miały charakter niemerytoryczny.

Przypominijmy: Jej Perfekcyjność wraz z 5 proc. studentów Instytutu Dziennikarstwa zwołała Walne Zebranie Studentów jednostki w czerwcu 2008. Na posiedzeniu zmieniono regulamin samorządu dziennikarstwa, co nie spodobało się sprawującym tam władzę. Na ich wniosek Rektora UW ds. studenckich uchyliła decyzję Walnego Zebrania. Jej Perfekcyjność złożyła wniosek o ponowne rozparzenie sprawy, który także został odrzucony. Po skierowaniu sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w czerwcu 2009 zapadła decyzja o unieważnieniu drugiej decyzji Rektory UW. Zgodnie z wyrokiem, Rektora raz jeszcze rozpatrzyła sprawę i we wrześniu tego roku wydała decyzję uchylającą tryb odwoławczy. Jej Perfekcyjność zaskarżyła sprawę do WSA, który aktualnie rozpatruje możliwość zajęcia się nią.

/Gazeta.pl/

Wypowiedz się! Skomentuj!